button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2018-05-09 14:14:07

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 09.05.2018r. w sprawie przystapienia do opracowania projektu dokumentu "Programu ochrony środowiska przerd hałasem- aktualizacja czerwiec 2018r.


projekt "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Elbląg - aktualizacja czerwiec 2018r."

ROŚ.621.3.2017.MS                                                                   Elbląg, dn. 09.05.2018r.

 

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg

Prezydent Miasta:

- działając na podstawie art. 119 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017r. poz. 519 t.j. z późn. zmian.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r. poz. 1405 t.j. z późn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt.: „Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Elbląg - aktualizacja czerwiec 2018r.”

- informuje o możliwości zapoznania się z projektem: „Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Elbląg - aktualizacja czerwiec 2018r.” w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1,
pok. Nr 242, w którym jest on wyłożony do wglądu w godzinach pracy Urzędu Miejskiego (pn. – czw. w godz. 730 – 1530, pt. w godz. 730 – 1430)

Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy można składać w formie pisemnej ( formularz w załączeniu) do Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu ul. Łączności 1 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszej informacji tj. do 30.05.2018r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Elbląg.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostają bez rozpatrzenia

 

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Projekt dokumentu załącznik EL_POŚPH_2018_V03.pdf 2018-05-09 14:15:47 Sokołowska Małgorzata
Wizualizacja 1 załącznik Wizualizacja cz1_W01.pdf 2018-05-09 14:19:24 Sokołowska Małgorzata
Wizualizacja 2 załącznik Wizualizacja cz2_i cz3_W01.pdf 2018-05-09 14:20:01 Sokołowska Małgorzata
Formularz zgłaszania wniosków załącznik zal. 1 formularz zglaszania opinii i uwag do projektu POSPH2018.docx 2018-05-10 08:54:43 Sokołowska Małgorzata

Informacje o artykule

Podmiot publikujący: Referat Ochrony Środowiska
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Małgorzata Sokołowska
Data wytworzenia: 09-05-2018
Data publikacji: 09.05.2018 13:14
Data aktualizacji: 14.05.2018 12:26
Liczba wyświetleń: 227

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacja Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 09.05.2018r. w sprawie przystapienia do opracowania projektu dokumentu "Programu ochrony środowiska przerd hałasem- aktualizacja czerwiec 2018r. 10.05.2018 07:50 Małgorzata Sokołowska
2 Informacja Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 09.05.2018r. w sprawie przystapienia do opracowania projektu dokumentu "Programu ochrony środowiska przerd hałasem- aktualizacja czerwiec 2018r. 09.05.2018 13:25 Małgorzata Sokołowska
3 Informacja Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 09.05.2018r. w sprawie przystapienia do opracowania projektu dokumentu 09.05.2018 13:14 Małgorzata Sokołowska