button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2012-09-04 13:11:21

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg z dn. 04.08.2012r. o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2013- 2020” oraz o możliwości zapoznania się z projektem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu dokumentu.


„Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2013- 2020” oraz Prognoza oddziaływania na środowisko projektu dokumentu: „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2013- 2020” więcej...

1 |