button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2019-04-12 14:25:22

Zarządzenie Nr 186 z 2019 r.


w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Miasto Elbląg, związanych z poprawą gospodarki ściekowej poprzez budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg w celu likwidacji zbiorników bezodpływowych na ścieki lub przydomowych oczyszczalni ścieków w roku 2019. więcej...

1 |