button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2017-01-23 08:10:59

Zarządzenie Nr 27 z 2017r.


Zarządzenie Nr 27/2017 w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Miasto Elbląg, związanych z poprawą gospodarki ściekowej poprzez budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg w celu likwidacji zbiorników bezodpływowych na ścieki lub przydomowych oczyszczalni ścieków więcej...

1 |