button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2020-02-06 09:40:11

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg ROŚ.6131.46.2017.NŚ z dnia 5.02.2020r. o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Elbląga Nr ROŚ.6131.46.2017.NŚ z dnia 14.06.2017r. zmienionej decyzją Nr ROŚ.6131.46.2017.NŚ z dnia 20.12.2017 r.


Elbląg, dnia 5.02.2020

ROŚ.6131.46.2017.NŚ

 

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego            (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.)

Prezydent Miasta Elbląg zawiadamia Strony postępowania,

że w dniu 5.02.2020r. na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakrzewo”
ul. Robotnicza 246, 82-300 Elbląg, została wydana decyzja zmieniająca decyzje Prezydenta Miasta Elbląg Nr ROŚ.6131.46.2017.NŚ z dnia 14.06.2017r. zmienioną decyzją Nr ROŚ.6131.46.2017.NŚ
z dnia 20.12.2017 r.

Od powyższej decyzji przysługuje Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląg w terminie 14 dni od daty jej skutecznego doręczenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia Stron poprzez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także dokumentacją sprawy można zapoznać się w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu, przy ul. Łączności 1,  pokój 246, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek, środa, czwartek: 730 – 1530,  wtorek: 730 – 1630, piątek: 730 – 1430).

POUCZENIE

Zgodnie z art. 49 K.P.A. doręczenie niniejszego zawiadomienia uważa się za dokonane  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 6.02.2020r.

 

 

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Anna Dziadosz
Data wytworzenia:
Data publikacji: 06.02.2020 08:40
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 14

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował