button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2019-09-04 14:29:43

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg ROŚ.6131.464.2015.EW z dnia 03.09.2019r. o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Prezydenta Miasta Elbląg Nr ROŚ.6131.464.2015.EW z dnia 18.12.2015r. zmienionej decyzją Nr ROŚ.6131.464.2015.EW z dnia 07.12.2017r.


Elbląg, dnia 03.09.2019r.

ROŚ.6131.464.2015.EW

 

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.)

Prezydent Miasta Elbląg zawiadamia Strony postępowania,

że w dniu 03.09.2019r. na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakrzewo”, ul. Robotnicza 246, 82-300 Elbląg została wydana decyzja zmieniająca decyzję Prezydenta Miasta Elbląg Nr ROŚ.6131.464.2015.EW z dnia 18.12.2015r. zmienioną decyzją Nr ROŚ.6131.464.2015.EW z dnia 07.12.2017r.

Od powyższej decyzji przysługuje Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląg w terminie 14 dni od daty jej skutecznego doręczenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia Stron poprzez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także dokumentacją sprawy można zapoznać się w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu, przy ul. Łączności 1,  pokój 246,
w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek, środa, czwartek: 730 – 1530, wtorek: 730 – 1630, piątek: 730 – 1430).

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Bartosz Nowak
Data wytworzenia:
Data publikacji: 04.09.2019 13:29
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 80

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował