button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2019-07-08 11:40:54

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg nr DOŚ.6220.15.2019.AZ z dnia 4.07.2019r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku firmy Metal Expert Sp. z o.o. Sp. j. ul. Słomińskiego 5/231, 00-195 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


„Rozbudowa hali produkcyjnej o cz. IV wraz z budową instalacji do odzysku energii metodą pirolizy odpadów na terenie zakładu Metal Expert Sp. z o.o. Sp.j. przy ul. Kwiatkowskiego 14 w Elblągu”.

Elbląg, dnia 4.07.2019r.

DOŚ.6220.15.2019.AZ

 

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych
o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  

      Prezydent Miasta Elbląg działając na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku danych o wniosku Firmy Metal Expert Sp. z o.o. Sp. j. ul. Słomińskiego 5/231, 00-195 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

 

„Rozbudowa hali produkcyjnej o cz. IV wraz z budową instalacji do odzysku energii metodą pirolizy odpadów
na terenie zakładu Metal Expert Sp. z o.o. Sp. j. przy ul. Kwiatkowskiego 14 w Elblągu”.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Anna Zalewska
Data wytworzenia:
Data publikacji: 08.07.2019 10:40
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 114

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował