button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2019-04-19 08:18:41

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg Nr ROŚ.6220.33.2018.AZ z dnia 18.04.2019r. o wydaniu decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:


„Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV GPZ Elbląg Radomska w celu przyłączenia FW Dzierzgoń-Stary Targ”

Elbląg, dnia 18.04.2019r.

ROŚ.6220.33.2018.AZ

 Informacja Prezydenta Miasta Elbląg

 Prezydent Miasta Elbląg

  • działając na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
    o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości informacje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji Nr ROŚ.6220.33.2018.AZ z dnia 18.04.2019r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV GPZ Elbląg Radomska w celu przyłączenia FW Dzierzgoń-Stary Targ”

 Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku
i jego ochronie, znajduje się w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu
ul. Łączności 1, w pok. Nr 241 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu
http://um-elblag.samorzady.pl/kat/id/115

  • działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 w/w ustawy podaje do publicznej wiadomości n/w informacje:

W dniu 18.04.2019r. została wydana decyzja Nr ROŚ.6220.33.2018.AZ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV GPZ Elbląg Radomska w celu przyłączenia FW Dzierzgoń-Stary Targ”

 Z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla Miasta i Powiatu Elbląg, Warmińsko – Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Elblągu, ul. Łączności 1, pokój Nr 241, w godz. 7.30 – 15.30 (pn., śr., czw.), 7.30 – 16.30 (wt.) i 7.30.14.30 (pt.).

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Barbara Chowałko
Data wytworzenia:
Data publikacji: 19.04.2019 07:18
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 92

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował