button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2018-07-11 13:53:05

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg nr ROŚ.6220.18.2018.AZ z dnia 9.07.2018r. o wydaniu postanowienia odstępującego od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko


Elbląg, dnia 9.07.2018r.

ROŚ.6220.18.2018.AZ

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg

 

Informuję, że w dniu 9.07.2018r. wydane zostało postanowienie Prezydenta Miasta Elbląg Nr ROŚ.6220.18.2018.AZ odstępujące od obowiązku przeprowadzenia przez Grupę Żywiec S.A. ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja budynku butelkowni na potrzeby nowych linii rozlewniczych na terenie Zakładu przy ul. Browarnej 71 w Elblągu”,  mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Dane o postanowieniu zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, który znajduje się w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu  ul. Łączności 1, w pok. Nr 241  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu http://um-elblag.samorzady.pl/kat/id/115

 

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Anna Zalewska
Data wytworzenia:
Data publikacji: 11.07.2018 12:53
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 51

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował