button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2018-01-12 13:13:07

Obwieszczenie Nr ROŚ.6131.187.2017.AZ z dnia 11.01.2018 r. o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie jednego drzewa zlokalizowanego na terenie działki ewidencyjnej Nr 409/14, obręb 11 przy ul. Gwiezdnej 16 w Elblągu.


Elbląg, dnia 11.01.2018r.

ROŚ.6131.187.2017.AZ

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257)

Prezydent Miasta Elbląg zawiadamia Strony postępowania,

że w dniu 11.01.2018r. na wniosek Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka” ul. Gwiezdna 26/27, 82-300 Elbląg, została wydana decyzja zezwalająca na usunięcie jednego drzewa zlokalizowanego na terenie działki ewidencyjnej Nr 409/14, obręb 11 przy ul. Gwiezdnej 16 w Elblągu.

Od powyższej decyzji przysługuje Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląg w terminie 14 dni od daty jej skutecznego doręczenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia Stron poprzez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu, przy ul. Łączności 1, pokój 244, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek, środa, czwartek: 730 – 1530,  wtorek: 730 – 1630, piątek: 730 – 1430).

 

 

 

 

 

 

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Anna Zalewska
Data wytworzenia:
Data publikacji: 12.01.2018 13:13
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 61

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował