button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2017-11-20 12:25:06

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg Nr ROŚ.6131.138.2017.EW z dnia 17.11.2017r. o wydaniu decyzji - wycinka drzew rosnących na terenie działki ewidencyjnej Nr 214/17, obręb 11 przy ul. Robotniczej 178 i 162 w Elblągu.


Elbląg, 17.11.2017r.

 

ROŚ.6131.138.2017.EW

 

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257)

Prezydent Miasta Elbląg zawiadamia Strony postępowania,

że w dniu 17.11.2017r. na wniosek Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka” ul. Gwiezdna 26/27, 82-300 Elbląg, została wydana decyzja zezwalająca na usunięcie 3szt. drzew (2szt. wierzby mandżurskiej i klon jesionolistny) rosnących na terenie działki ewidencyjnej Nr 214/17, obręb 11 przy ul. Robotniczej 178 i 162 w Elblągu.

Od powyższej decyzji przysługuje Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląg w terminie 14 dni od daty jej skutecznego doręczenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia Stron poprzez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu, przy ul. Łączności 1,  pokój 244, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek, środa, czwartek: 730 – 1530,  wtorek: 730 – 1630, piątek: 730 – 1430).

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Ewa Wolińska
Data wytworzenia:
Data publikacji: 20.11.2017 11:25
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 224

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował