button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2017-11-20 12:19:03

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg Nr ROŚ.6341.42.2017.EW z dnia 17.11.2017r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego- pobór wód podziemnych ROD „Przyroda” ul. Malborska 99 w Elblągu.


Elbląg, 17.11.2017r.

ROŚ.6341.42.2017.EW

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg o wszczęciu postępowania administracyjnego

o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

 

Prezydent Miasta Elbląg działający za na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1121) podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przyroda” ul. Malborska 99, 82-300 Elbląg zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

  • udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni Nr 4a zlokalizowanej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przyroda” (działka ewidencyjna Nr 990, obręb 22) przy ul. Malborskiej w Elblągu, w ilości Qśrd = 316,88m3/d;
  • stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Prezydenta Miasta Elbląg Nr GKiOŚ.OŚ.III.6210-16/2007 z dnia 04.09.2007r. – pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni Nr 4a zlokalizowanej na terenie działki ewidencyjnej Nr 990 przy ul. Malborskiej w Elblągu, dla potrzeb podlewania ogrodów działkowych, w ilości Qmax h = 13,00 m3/h oraz Qśr d = 311,25 m3/d.

 

Jednocześnie informuję, że akta sprawy znajdują się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Elblągu ul. Łączności 1, pokój 244 (godziny pracy Urzędu poniedziałek, środa, czwartek: 730 – 1530,  wtorek: 730 – 1630, piątek: 730 – 1430, tel. 55 239 31 50).

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Ewa Wolińska
Data wytworzenia:
Data publikacji: 20.11.2017 11:19
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 295

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował