button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2017-06-07 07:39:27

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych - Rodzinny Ogród Działkowy „Zagaje”


Elbląg, 06.06.2017r.

ROŚ.6341.20.2017.EW

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg o wszczęciu postępowania administracyjnego

o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

 

Prezydent Miasta Elbląg działający za na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 469 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zagaje” ul. Kościuszki 106, 82-300 Elbląg zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

  • udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni Nr 1 zlokalizowanej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zagaje” (działka ewidencyjna Nr 10, obręb 30) przy ul. Łęczyckiej w Elblągu, w ilości Qśrd = 33,5m3/d;
  • stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Prezydenta Miasta Elbląg Nr GKiOŚ.OŚ.III.6210-10/2007 z dnia 30.07.2007r. – pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni Nr 1 zlokalizowanej na terenie działki ewidencyjnej Nr 10, na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zagaje” przy ul. Łęczyckiej w Elblągu, w ilości Qmax h = 18,75 m3/h oraz Qśr d = 300m3/d.

 

Jednocześnie informuję, że akta sprawy znajdują się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Elblągu ul. Łączności 1, pokój 244 (godziny pracy Urzędu poniedziałek, środa, czwartek: 730 – 1530,  wtorek: 730 – 1630, piątek: 730 – 1430, tel. 55 239 31 50).

 

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Ewa Wolińska
Data wytworzenia:
Data publikacji: 07.06.2017 06:39
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 226

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował