button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2017-03-24 11:56:40

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg z dn. 23.03.2017r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku danych o decyzji nr ROŚ.6220.123.2016.AD2 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia


„Rozszerzenie funkcjonalności instalacji waloryzacji odpadów o innowacyjną technologię przygotowywania wsadu oraz nowatorski układ kogeneracji”

Elbląg, dnia 23.03.2017r.

ROŚ.6220.123.2016.AD2

 

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg

 

Prezydent Miasta Elbląg

 

  • działając na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016.353 jt. ze zn.), podaje do publicznej wiadomości informacje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji Nr ROŚ.6220.123.2016.AD2 z dnia 23.03.2017r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Rozszerzenie funkcjonalności instalacji waloryzacji odpadów o innowacyjną technologię przygotowywania wsadu oraz nowatorski układ kogeneracji”

 

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje  o środowisku i jego ochronie, znajduje się w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu ul. Łączności 1, w pok. Nr 241 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu http://um-elblag.samorzady.pl/kat/id/115

 

  • działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 w/w ustawy podaje do publicznej wiadomości n/w informacje:

W dniu 23.03.2017r. została wydana decyzja Nr ROŚ.6220.123.2016.AD2 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Rozszerzenie funkcjonalności instalacji waloryzacji odpadów o innowacyjną technologię przygotowywania wsadu oraz nowatorski układ kogeneracji”

 

Z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Elblągu, ul. Łączności 1, pokój Nr 241, w godz. 7.30 – 15.30 (pn., śr., czw.), 7.30 – 16.30 (wt.) i 7.30.-14.30 (pt.).

 

 

 

 

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Barbara Chowałko
Data wytworzenia:
Data publikacji: 24.03.2017 10:56
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 263

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował