button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2017-03-17 09:48:47

Informacja Prezydenta Miasta Elbląga z dnia 15.03.2017r.o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie danych o postanowieniu odstępującym od obowiązku przeprowadzenia przez Metal Expert Sp. z o.o. sp.j. ul. Słomińskiego 5/231, 00-195 Warszawa oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia


„Rozszerzenie funkcjonalności instalacji waloryzacji odpadów o innowacyjną technologię przygotowywania wsadu oraz nowatorski układ kogeneracji”

Elbląg, dnia 15.03.2017r.

ROŚ.6220.123.2016.AD2

  Informacja Prezydenta Miasta Elbląg

 Informuję, że w dniu 15.03.2017 wydane zostało postanowienie Prezydenta Miasta Elbląg Nr ROŚ.6220.123.2016.AD2 odstępujące od obowiązku przeprowadzenia przez Metal Expert Sp. z o.o. sp.j. ul. Słomińskiego 5/231, 00-195 Warszawa oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozszerzenie funkcjonalności instalacji waloryzacji odpadów o innowacyjną technologię przygotowywania wsadu oraz nowatorski układ kogeneracji”, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Dane o postanowieniu zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, który znajduje się  w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu  ul. Łączności 1, w pok. Nr 241  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu http://um-elblag.samorzady.pl/kat/id/115

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Barbara Chowałko
Data wytworzenia:
Data publikacji: 17.03.2017 08:48
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 292

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował