button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2017-01-17 13:50:50

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg ROŚ.602.1.2016.TO z dnia 17.01.2017 r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie danych o


„Programie ochrony środowiska dla miasta Elbląg do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2025” oraz o „Podsumowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla miasta Elbląg do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2025 ”

Elbląg, dnia 17.01.2017 r.

 

 ROŚ.602.1.2016.TO

 

 Informacja Prezydenta Miasta Elbląg

 

Prezydent Miasta Elbląg:

  • działając na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 353 t.j. z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację  o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie http://um-elblag.samorzady.pl/kat/id/115 danych o „Programie ochrony środowiska dla miasta Elbląg do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2025” oraz o „Podsumowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla miasta Elbląg do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2025 ” - autorzy opracowania: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych Robert Siudak ul. Wiązowa 1B lok. 2, 62-002 Suchy Las: Robert Siudak, Katarzyna Lewandowska, Monika Płaza, Elbląg 2016 r.
  • działając na podstawie art. 43 w/w ustawy podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 24.11.2016 r. Uchwałą Nr XX/412/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24.11.2016 r. przyjęty został „Program ochrony środowiska dla miasta Elbląg do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2025”. Treść w/w dokumentu oraz podsumowanie, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/42980. Ponadto z treścią w/w dokumentów można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Elblągu, ul. Łączności 1, pokój nr 242 w godz. 730 – 1530 (pn., śr.,czw.), 730 - 1630 (wt.) i 730 – 1430 (pt.).

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Aleksandra Demczuk
Data wytworzenia:
Data publikacji: 17.01.2017 12:50
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 287

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował