button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2016-12-09 10:38:27

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg Nr ROŚ.6220.86.2016.AZ z dnia 07.12.2016r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie danych o postanowieniu zawieszającym postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.:


„Technologia produkcji wysokojakościowych prozdrowotnych wyrobów cukierniczych o podwyższonej wartości odżywczej”.

Elbląg, dnia  07.12.2016r.

ROŚ.6220.86.2016.AZ

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg o zamieszczeniu w publicznie dostępnym
wykazie danych o środowisku i jego ochronie danych o postanowieniu zawieszającym
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

  

      Prezydent Miasta Elbląg działając na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016.353 j.t. ze zm.) informuje o zamieszczeniu w publicznie  dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie danych o postanowieniu zawieszającym postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.:

„Technologia produkcji wysokojakościowych prozdrowotnych wyrobów cukierniczych
o podwyższonej wartości odżywczej”.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie przy ul. Rawskiej 24B w Elblągu, na działce ewidencyjnej Nr 69/1 obręb 20.

Jednocześnie informuję się o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Elblągu, ul. Łączności 1, pokój nr 241, w godzinach 7.30 – 15.30 (pn., śr., czw.), 7.30 – 16.30 (wt.) i 7.30.-14.30 (pt.) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu http://um-elblag.samorzady.pl/kat/id/114

 

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Anna Zalewska
Data wytworzenia:
Data publikacji: 09.12.2016 09:38
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 247

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował