button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2015-09-25 11:00:30

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg Nr ROŚ.6220.33.2015.AZ z dnia 23.09.2015r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia:


„Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu na działkach 65/5; 65/6; 65/7 obręb 19 przy ul. Łęczyckiej w Elblągu”.

Elbląg, dnia 23.09.2015 r.

ROŚ.6220.33.2015.AZ

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

      Prezydent Miasta Elbląg działając na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 jt. ze zm.) informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku danych o wniosku Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego „EKOBUD” Spółka z o.o. ul. Przemysłowa 8, 14-100 Ostróda o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

„Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu na działkach 65/5; 65/6; 65/7 obręb 19 przy ul. Łęczyckiej w Elblągu”.

Jednocześnie informuję się o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Elblągu, ul. Łączności 1, pokój nr 241, w godzinach 7.30 – 15.30 (pn., śr., czw.), 7.30 – 16.30 (wt.) i 7.30.-14.30 (pt.) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu http://um-elblag.samorzady.pl/kat/id/114

 

 

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Karta informacyjna przedsięwzięcia załącznik karta informacyjna 11.09.2015.doc 2015-09-29 11:43:25 Zalewska Anna

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Anna Zalewska
Data wytworzenia:
Data publikacji: 25.09.2015 10:00
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 280

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował