button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2015-04-15 08:54:10

Informacja Prezydenta Miasta Elbląga z dnia 14.04.2015r.o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie danych o postanowieniu nakładającym na inwestora obowiązek wykonania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia


„Budowa zespołu obiektów mieszkaniowych przy ul. Marymonckiej w Elblągu”

DGKiOŚ-ROŚ.6220.50.2014.BC                                       Elbląg, dn. 14.04.2015r.

 

Informacja Prezydenta Miasta Elbląga o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie danych o postanowieniu nakładającym na inwestora obowiązek wykonania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia

 

Prezydent Miasta Elbląga działając na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013.1235 t.j. z późn. zm.) informuje o zamieszczeniu w publicznie  dostępnym wykazie danych o  środowisku i jego ochronie danych o postanowieniu nakładającym na inwestora – Adama Bernaciak ul. Rejsowa 5, Tomaszkowo, 11-034 Stawiguda, w imieniu którego działa Pan Krzysztof Hoffmann  ul. Janowska 21/41, 82-300 Elbląg - obowiązek wykonania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia  p.n.:

„Budowa zespołu obiektów mieszkaniowych przy ul. Marymonckiej w Elblągu”

Jednocześnie informuje  się o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Elblągu, ul. Łączności 1, pokój Nr 241, pn. – czw. w godz. 730 – 1530, pt. w godz. 730 – 1430 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu http://um-elblag.samorzady.pl/kat/id/115

 

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna: Prezydent Miasta Elbląg
Osoba publikująca: Małgorzata Sokołowska
Data wytworzenia:
Data publikacji: 15.04.2015 07:54
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 241

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował