button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2014-12-19 11:45:17

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg nr DGKiOŚ-ROŚ.6220.50.2014.BC z dnia 18.12.2014r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


„Budowa zespołu obiektów mieszkaniowych przy ul. Marymonckiej w Elblągu ”

Elbląg, dnia 18.12.2014r.

DGKiOŚ-ROŚ.6220.50.2014.BC

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

    Prezydent Miasta Elbląg działając na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013.1235 jt. ze zm.),  informuje o zamieszczeniu w publicznie  dostępnym wykazie danych o wniosku Pana Adama Bernaciak ul. Rejsowa 5, Tomaszkowo, 11-034 Stawiguda  w imieniu którego działa Pan Krzysztof Hoffmann „Atelier Hoffmann” s.c. ul. Janowska  21/41, 82-300 Elbląg o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

 „Budowa zespołu obiektów mieszkaniowych przy ul. Marymonckiej w Elblągu ”

Jednocześnie informuję się o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Elblągu, ul. Łączności 1, pokój nr 241, w godzinach 7.30 – 15.30 (pn., śr., czw.), 7.30 – 16.30 (wt.) i 7.30.-14.30 (pt.) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu http://um-elblag.samorzady.pl/kat/id/115

 

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Karta Informacyjna Przedsięwzięcia załącznik KIP_zabudowa mieszkaniowa ul. Marymoncka_EG.pdf 2014-12-19 11:46:14 Chowałko Barbara

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Barbara Chowałko
Data wytworzenia:
Data publikacji: 19.12.2014 10:45
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 512

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował