button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2014-07-09 10:50:47

Informacja Prezydenta Miasta Elbląga z dn. 08.07.2014r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie danych o postanowieniu w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia


„Skup, przetwarzanie tworzyw sztucznych, makulatury i foli, odpadów z tworzyw sztucznych innych niż niebezpieczne” położony przy ul. Płk. Stanisława Dąbka 215.

DGKiOŚ-ROŚ.6220.24.2014.MS                             Elbląg, dn. 08.07.2014r.

 

 

Informacja Prezydenta Miasta Elbląga o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie danych o postanowieniu w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia

  

 

Prezydent Miasta Elbląga działając na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013.1235 t.j.z późn. zmianami) informuje o zamieszczeniu w publicznie  dostępnym wykazie danych o  środowisku i jego ochronie danych o postanowieniu odstępującym od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.:

 

„Skup, przetwarzanie tworzyw sztucznych, makulatury i foli, odpadów z tworzyw sztucznych innych niż niebezpieczne” 

położony przy ul. Płk. Stanisława Dąbka 215.

 

Jednocześnie informuje  się o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Elblągu, ul. Łączności 1, pokój Nr 241, pn. – czw. w godz. 730 – 1530, pt. w godz. 730 – 1430 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu http://um-elblag.samorzady.pl/kat/id/115

 

 

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna: Prezydent Miasta Elbląg
Osoba publikująca: Małgorzata Sokołowska
Data wytworzenia:
Data publikacji: 09.07.2014 09:50
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 438

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował