button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2014-05-06 14:16:28

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg nr DGKiOŚ-ROŚ.6220.10.2014.AZ z dnia 30.04.2014r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wydaniu decyzji umarzajacej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:


„Przetwarzanie odpadów sklasyfikowanych pod kodami 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07 poprzez kruszenie ”.

Elbląg, dnia 30.04.2014r.

DGKiOŚ-ROŚ.6220.10.2014.AZ  

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg  
           

Informuję, że w dniu 30.04.2014r.. wydana została decyzja Prezydenta Miasta Elbląg Nr DGKiOŚ-ROŚ.6220.10.2014.AZ umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

„Przetwarzanie odpadów sklasyfikowanych pod kodami  17 01 01, 17 01 02, 17 01 07 poprzez kruszenie ”.


Dane o decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, który znajduje się  w Departamencie Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu ul. Łączności 1, w pok. Nr 241 /Referat Ochrony Środowiska/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu
http://um-elblag.samorzady.pl/kat/id/115

 

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Anna Zalewska
Data wytworzenia:
Data publikacji: 06.05.2014 13:16
Data aktualizacji: 06.05.2014 13:17
Liczba wyświetleń: 433

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacja Prezydenta Miasta Elbląg nr DGKiOŚ-ROŚ.6220.10.2014.AZ z dnia 30.04.2014r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wydaniu decyzji umarzajacej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: 06.05.2014 13:16 Anna Zalewska