button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2014-03-31 11:53:15

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg Nr DGKiOŚ-ROŚ.6220.8.2014.BC z dn. 27.03.2014r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie danych o raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia:


„Budowa bloku gazowo – parowego o mocy elektrycznej ok. 115MWe w Elblągu wraz z infrastrukturą”

Elbląg, dnia 27.03.2014r.

DGKiOŚ-ROŚ.6220.8.2014.BC   

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg
 

­- działając na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2013.1235 z późn. zm.) informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie http://um-elblag.samorzady.pl/kat/id/115 danych o raporcie o oddziaływaniu na środowisko „Budowa bloku gazowo – parowego o mocy elektrycznej ok. 115MWe w Elblągu wraz z infrastrukturą” autor: mgr inż. Radosław Obermajer, Opole, styczeń 2014 oraz uzupełnienia do raportu jw. autor: mgr inż. Radosław Obermajer, Opole, marzec 2014

 

-       działając na podstawie art. 33 i art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2013.1235 z późn. zm.),  podaje do publicznej wiadomości że w dniu 19.03.2014r. przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia: „Budowa bloku gazowo – parowego o mocy elektrycznej ok. 115MWe w Elblągu wraz z infrastrukturą” na środowisko.

 Jednocześnie informuję, że w dniu 11.02.2014r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Elbląg, a organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Elblągu i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie.

 Informuje się o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Elblągu, ul. Łączności 1, pokój nr 241, w którym jest ona wyłożona do wglądu w godzinach 7.30 – 15.30 (pn., śr., czw.), 7.30 – 16.30 (wt.) i 7.30.-14.30 (pt.).
Raport o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu http://umelblag.samorzady.pl/kat/id/114.
 Wszelkie uwagi i  wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy można składać pocztą elektroniczną na adres dgkios@umelblag.pl lub pisemnie do Departamentu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego  w Elblągu  w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszej informacji. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Elbląg.   

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
załącznik ROS_BGP_EC_Elbląg_final.pdf 2014-03-31 11:57:15 Zalewska Anna
Uzupełnienie Raportu załącznik Odpowiedź na wezwanie UM z 26 02 14.pdf 2014-03-31 12:00:34 Zalewska Anna

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Anna Zalewska
Data wytworzenia:
Data publikacji: 31.03.2014 10:53
Data aktualizacji: 31.03.2014 10:54
Liczba wyświetleń: 640

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacja Prezydenta Miasta Elbląg Nr DGKiOŚ-ROŚ.6220.8.2014.BC z dn. 27.03.2014r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie danych o raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: 31.03.2014 10:53 Anna Zalewska