button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2012-07-13 11:49:01

Informacja Nr DGKiOŚ-ROŚ.6220.24.2012.AZ z dnia 13.07.2012 o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku Przedsiębiorstwa Turystycznego „Góra Chrobrego” Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


„Budowa stacji narciarskiej oraz hotelu wraz z zapleczem sportowo-rekreacyjnym w obrębie Góry Chrobrego przy ul. Bolesława Chrobrego w Elblągu”

Prezydent Miasta Elbląga działając na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuje o zamieszczeniu w publicznie  dostępnym wykazie danych o wniosku Przedsiębiorstwa Turystycznego „Góra Chrobrego” Sp. z o.o. ul. Bolesława Chrobrego 34, 82-300 Elbląg o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:  „Budowa stacji narciarskiej oraz hotelu wraz z zapleczem sportowo-rekreacyjnym w obrębie Góry Chrobrego przy ul. Bolesława Chrobrego w Elblągu” Jednocześnie informuje  o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Elblągu, ul. Łączności 1, pokój Nr 241, pn. – czw. w godz. 730 – 1530, pt. w godz. 730 – 1430 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu http://umelblag.samorzady.pl/kat/id/115

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Karta Informacyjna Przedsięwzięcia załącznik KIP Góra Chrobrego.doc 2012-07-13 11:49:59 Chowałko Barbara

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Barbara Chowałko
Data wytworzenia:
Data publikacji: 13.07.2012 10:49
Data aktualizacji: 13.07.2012 10:50
Liczba wyświetleń: 608

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacja Nr DGKiOŚ-ROŚ.6220.24.2012.AZ z dnia 13.07.2012 o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku Przedsiębiorstwa Turystycznego „Góra Chrobrego” Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 13.07.2012 10:49 Barbara Chowałko