button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2012-04-20 09:37:42

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg Nr DGKiOŚ-ROŚ.6220.11.2012.AZ z dnia 20.04.2012 o decyzji umarzającejpostępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia


„Rozbudowa, przebudowa i remont budynku wraz z rozbudową parkingu dla Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. K. Wiłkomirskiego w Elblągu”

Prezydent Miasta Elbląg, 

informuje, że w dniu 20.04.2012 wydana została decyzja Prezydenta Miasta Elbląg Nr DGKiOŚ-ROŚ.6220.11.2012.AZ umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia „Rozbudowa, przebudowa i remont budynku wraz z rozbudową parkingu dla Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. K. Wiłkomirskiego w Elblągu”

Dane o decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, który znajduje się  w Departamencie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego  w Elblągu ul. Łączności 1, w pok. Nr 241 / Referat Ochrony Środowiska / oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu http://um-elblag.samorzady.pl/kat/id/115

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
DECYZJA załącznik 5 - Decyzja umarzająca.doc 2012-04-20 09:38:59 Chowałko Barbara

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Barbara Chowałko
Data wytworzenia:
Data publikacji: 20.04.2012 08:37
Data aktualizacji: 20.04.2012 08:44
Liczba wyświetleń: 508

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacja Prezydenta Miasta Elbląg Nr DGKiOŚ-ROŚ.6220.11.2012.AZ z dnia 20.04.2012 o decyzji umarzającejpostępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 20.04.2012 08:43 Barbara Chowałko
2 Informacja Prezydenta Miasta Elbląg Nr DGKiOŚ-ROŚ.6220.11.2012.AZ z dnia 20.04.2012 o decyzji umarzającejpostępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 20.04.2012 08:37 Barbara Chowałko