button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2012-03-16 09:00:43

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg Nr GKiOŚ-OS.6220.2.2011.AZ z dnia 15.03.2012r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia


„Przebudowa i rozbudowa Centrum Handlowego Ogrody zlokalizowanego w Elblągu przy ul. Pułkownika Dąbka 152 na działkach: 432/7, 432/8, 432/9”.

Elbląg, dnia 15.03.2012r.

GKiOŚ-OS.6220.2.2011.AZ
GKiOŚ.OŚ.IX.7625-1/2011  

Informacja Prezydenta Miasta Elbląga  
 

Prezydent Miasta Elbląga

 

-  działając na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji Nr GKiOŚ-OS.6220.2.2011.AZ z dnia 15.03.2012r.  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Przebudowa i rozbudowa Centrum Handlowego Ogrody zlokalizowanego w Elblągu przy ul. Pułkownika Dąbka 152 na działkach: 432/7, 432/8, 432/9”. 

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, znajduje się  w Departamencie Gospodarki Komunalnej    i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu ul. Łączności 1, w pok. Nr 241 /Referat Ochrony Środowiska/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu http://um-elblag.samorzady.pl/kat/id/115  

-        działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 w/w ustawy podaje do publicznej wiadomości n/w informacje:
W dniu 15.03.2012r. została wydana decyzja Nr GKiOŚ-OS.6220.2.2011.AZ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Przebudowa i rozbudowa Centrum Handlowego Ogrody zlokalizowanego w Elblągu przy ul. Pułkownika Dąbka 152 na działkach: 432/7, 432/8, 432/9”.Z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla Miasta i Powiatu Elbląg oraz uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Elblągu, ul. Łączności 1, pokój Nr 241, w godz. 730 – 1530Treść decyzji dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu http://um-elblag.samorzady.pl/kat/id/114  

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Decyzja załącznik 16 - DECYZJA.doc 2012-03-16 09:07:12 Zalewska Anna
Załącznik - Charakterystyka przedsięwzięcia załącznik 17 - Załącznik Nr 1 do decyzji.doc 2012-03-16 09:07:29 Zalewska Anna

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Anna Zalewska
Data wytworzenia:
Data publikacji: 16.03.2012 08:00
Data aktualizacji: 16.03.2012 08:02
Liczba wyświetleń: 590

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacja Prezydenta Miasta Elbląg Nr GKiOŚ-OS.6220.2.2011.AZ z dnia 15.03.2012r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 16.03.2012 08:00 Anna Zalewska