button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2012-02-27 16:11:23

Informacja z dnia 27.02.2012r. o zamieszczeniu, w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie, danych o wniosku Marcina Bielaskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia


„Budynek mieszkalno-usługowy w Elblągu przy ul. Fromborskiej 42A”

DGKiOŚ-ROŚ.6220.4.2012.MS                             Elbląg, dn.27.02.2012r.


Informacja Prezydenta Miasta Elbląga
  
Prezydent Miasta Elbląga działając na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuje o zamieszczeniu, w  publicznie  dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie, danych  o wniosku Marcina Bielaskiego zam. ul. Teatralna 28/52, 82-300 Elbląg, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:
„Budynek mieszkalno-usługowy w Elblągu przy ul. Fromborskiej 42A”
  
Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Elblągu, ul. Łączności 1, pokój nr 242, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego         ( poniedziałek, środa, czwartek w godz. 730 – 1530, wtorek w godz. 730 – 1630,   piątek 730 – 1430 ) oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu  
http://um-elblag.samorzady.pl/?k=114.


Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Tekst Karty informacyjnej przedsięwzięcia załącznik K A R T A informacyjna METALRYS spr 09.2011 (1).doc 2012-02-27 16:13:43 Sokołowska Małgorzata

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna: Prezydent Miasta Elbląg
Osoba publikująca: Małgorzata Sokołowska
Data wytworzenia:
Data publikacji: 27.02.2012 15:11
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 524

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował