button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2011-02-16 09:58:10

Informacja z dnia 15.02.2011r. o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego


Wykonanie przekroczenia metodą przecisku sterowanego rzeki Kumieli w km 3+672 (działka ewid. grunt nr 52 obręb 18) przy ul. Górnośląskiej w Elblągu, w związku z budową kablowej linii światłowodowej dla potrzeb PTC ERA.

                                                                                           
                                                                                                      Elbląg 15.02.2011r.
GKiOŚ.OŚ.III.6210-4/2011


Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego

Prezydent Miasta Elbląg działając na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (T j. z 2005r. Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z późn zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24.01.2011r. na wniosek Pana Zbigniewa Kuriaty działającego z upoważnienia ERA Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 181  02-222 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego  na wykonanie przekroczenia metodą przecisku sterowanego rzeki Kumieli w km 3+672 (działka ewid. grunt nr 52 obręb 18) przy ul. Górnośląskiej w Elblągu, w związku z budową kablowej linii światłowodowej dla potrzeb PTC ERA.

Jednocześnie informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miejskiego w Elblągu ul. Łączności 1, pokój 240, w godzinach 800-1500 (tel. 55 239 31 50).
Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna: Prezydent Miasta Elbląga
Osoba publikująca: Małgorzata Sokołowska
Data wytworzenia:
Data publikacji: 16.02.2011 08:58
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 505

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował