button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2017-04-12 11:36:58

w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą "Zarząd Budnyków Komunalnych"


Tekst jednolity uchwały - Obwieszczenie Nr 61/XXV/2017 więcej...

2017-04-12 11:33:36

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg


Tekst jednolity uchwały - Obwieszczenie Nr 58/XXV/2017 więcej...

2017-04-12 11:32:42

w sprawie nadania Satutu Szpitalowi Miejskiemu św. Jana Pawła II w Elblagu


Tekst jednolity uchwały - Obwieszczenie Nr 57/XXV/2017 więcej...

2017-04-12 11:29:49

w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Elbląg


Tekst jednolity uchwały - Obwieszczenie Nr 55/XXV/2017 więcej...

2017-02-23 08:31:33

w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej przy ul. Pułaskiego 1c w Elblagu


Tekst jednolity uchwały - Obwieszczenie Nr 54/XXIV/2017 więcej...

2017-02-23 08:30:17

w sprawie nadania statutu Domowi dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta w Elblagu


Tekst jednolity uchwały - Obwieszczenie Nr 53/XXIV/2017 więcej...

2017-02-23 08:22:19

w sprawie nadania Statutów Żłobkom Miejskim, jednostkom budżetowym Gminy Miasto Elbląg


Tekst jednolity uchwały - Obwieszczenie Nr 48/XXIV/2017 więcej...

2017-02-23 08:21:14

w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą "Zarząd Budynków Komunalnych"


Tekst jednolity uchwały - Obwieszczenie Nr 47/XXIV/2017 więcej...

1 |