button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2017-11-29 09:07:00

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg


Tekst jednolity uchwały - Obwieszczenie Nr 72/XXXI/2017 z 16 listopada 2017 r. więcej...

2017-11-29 09:06:14

w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieku Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu


Tekst jednolity uchwały - Obwieszczenie Nr 71/XXXI/2017 z 16 listopada 2017 r. więcej...

2017-11-29 09:04:21

w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Miejskiemu św. Jana Pawła II w Elblągu


Tekst jednolity uchwały - Obwieszczenie Nr 70/XXXI/2017 z 16 listopada 2017 r. więcej...

2017-11-29 09:02:20

w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Miasta Elbląg


Tekst jednolity uchwały - Obwieszczenie Nr 69/XXXI/2017 z 16 listopada 2017 r. więcej...

2017-10-25 14:02:44

w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Miasta Elbląg


Tekst jednolity uchwały - Obwieszczenie Nr 68/XXVIII/2017 z 7 września 2017 r. więcej...

2017-09-18 10:30:52

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg


Tekst jednolity uchwały - Obwieszczenie Nr 66/XXVIII/2017 z 7 września 2017 r. więcej...

2017-09-15 12:14:00

w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej przy ul. Pułaskiego 1c w Elblągu


Tekst jednolity uchwały - Obwieszczenie Nr 65/XXVIII/2017 z 7 września 2017 r. więcej...

2017-09-15 12:12:18

w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Elbląg na lata 2012-2020"


Tekst jednolity uchwały - Obwieszczenie Nr 64/XXVIII/2017 z 7 września 2017 r. więcej...

2017-09-15 12:11:24

w sprawie przjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasto Elbląg na 2017 rok


Tekst jednolity uchwały - Obwieszczenie Nr 63/XXVI/2017 z 27 kwietnia 2017r. więcej...

2017-09-15 12:10:15

w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Miasta Elbląg


Tekst jednolity uchwały - Obwieszczenie Nr 62/XXVI/2017 z 27 kwietnie 2017 r. więcej...

2017-04-12 11:36:58

w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą "Zarząd Budnyków Komunalnych"


Tekst jednolity uchwały - Obwieszczenie Nr 61/XXV/2017 z 30 marca 2017 r. więcej...

2017-04-12 11:35:49

w sprawie nadania Satutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblagu


Tekst jednolity uchwały - Obwieszczenie Nr 60/XXV/2017 z 30 marca 2017 r. więcej...

2017-04-12 11:33:36

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg


Tekst jednolity uchwały - Obwieszczenie Nr 58/XXV/2017 z 30 marca 2017 r. więcej...

2017-04-12 11:32:42

w sprawie nadania Satutu Szpitalowi Miejskiemu św. Jana Pawła II w Elblagu


Tekst jednolity uchwały - Obwieszczenie Nr 57/XXV/2017 z 30 marca 2017 r. więcej...

2017-04-12 11:29:49

w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Elbląg


Tekst jednolity uchwały - Obwieszczenie Nr 55/XXV/2017 z 30 marca 2017 r. więcej...

2017-02-23 08:31:33

w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej przy ul. Pułaskiego 1c w Elblagu


Tekst jednolity uchwały - Obwieszczenie Nr 54/XXIV/2017 z 16 lutego 2017 r. więcej...

1 | 2 |