button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2015-03-05 08:23:17

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania Stypendium Kulturalnego Miasta Elbląg


Tekst jednolity uchwały - Obwieszczenie Nr 21/V/2015 z 19 lutego 2015 r. więcej...

2015-03-05 08:20:21

w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska miejskiego w Elblągu przy ulicy Płk. Dąbka


Tekst jednolity uchwały - Obwieszczenie Nr 20/V/2015 z 19 lutego 2015 r. więcej...

2015-03-05 08:13:31

w sprawie reorganizacji Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych w Elblągu


Tekst jednolity uchwały - Obwieszczenie Nr 19/V/2015 z 19 lutego 2015 r. więcej...

2015-03-05 08:09:18

w sprawie nadania statutu zakładowi budżetowemu "Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji" w Elblągu


Tekst jednolity uchwały - Obwieszczenie Nr 18/V/2015 z 19 lutego 2015 r. więcej...

2015-01-30 12:52:31

w sprawie nadania Statutów Żłobkom Miejskim, jednostkom budżetowym Gminy Miasto Elbląg


Tekst jednolity uchwały - Obwieszczenie Nr 17/IV/2015 z 29 stycznia 2015 r. więcej...

2015-01-30 12:49:40

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Elbląga


Tekst jednolity uchwały - Obwieszczenie Nr 16/IV/2015 z 29 stycznia 2015 r. więcej...

2015-01-30 12:46:08

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Wielofunkcyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Elblągu


Tekst jednolity uchwały - Obwieszczenie Nr 13/IV/2015 z 29 stycznia 2015 r. więcej...

2015-01-30 12:44:09

w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku


Tekst jednolity uchwały - Obwieszczenie Nr 12/IV/2015 z 29 stycznia 2015 r. więcej...

1 |