button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2014-11-14 11:28:33

w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Elblągu.


Tekst jednolity uchwały - Obwieszczenie Nr 9/XXXII/2014 z 6 listopada 2014 r. więcej...

2014-11-14 11:20:25

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Elbląski Park Technologiczny”


Tekst jednolity uchwały - Obwieszczenie Nr 6/XXXII/2014 z 6 listopada 2014 r. więcej...

2014-11-14 11:17:55

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Elbląg


Tekst jednolity uchwały - Obwieszczenie Nr 5/XXXII/2014 z 6 listopada 2014 r. więcej...

2014-10-07 15:07:40

Uchwała w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Elblągu


Tekst jednolity uchwały - Obwieszczenie Nr 2/XXXI/2014 z 30 września 2014 r. więcej...

2014-10-07 15:02:42

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Elbląga w latach 2012-2020


Tekst jednolity uchwały - Obwieszczenie Nr 1/XXXI/2014 z 30 września 2014 r. więcej...

1 |