button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2017-01-05 10:57:49

dotyczącej przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Elbląga na lata 2012-2020


Tekst jednolity uchwały - Obwieszczenie Nr 45/XXII/2016 z 29 grudnia 2016 r. więcej...

2016-12-07 14:03:12

w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska miejskiego w Elblągu przy ulicy Płk. Dąbka


Tekst jednolity uchwały - Obwieszczenie Nr 42/XX/2016 z 24 listopada 2016 r. więcej...

2016-12-07 14:01:59

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę granic Podstrefy Elbląg Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej


Tekst jednolity uchwały - Obwieszczenie Nr 41/XX/2016 z 24 listopada 2016 r. więcej...

2016-12-07 13:56:00

w sprawie zasad udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców


Tekst jednolity uchwały - obwieszczenie Nr 39/XX/2016 z 24 listopada 2016 r. więcej...

2016-12-07 13:54:45

w sprawie utowrzenia jednostki budźetowej Wielofunkcyjnej Całodobowej placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Elblągu


Tekst jednolity uchwały - Obwieszczenie Nr 38/XX/2016 z 24 listopada 2016 r. więcej...

2016-12-07 13:52:16

w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Elbląg


Tekst jednolity uchwały - Obwieszczenie Nr 36/XIX/2016 z 27 października 2016 r. więcej...

2016-12-07 13:47:14

w sprawie reorganizacji Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych o nazwie Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu


Tekst jednolity uchwały - obwieszczenie Nr 33/XIX/2016 z 27 października 2016 r. więcej...

2016-12-07 13:46:02

w sprawie określenia "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Elbląg"


Tekst jednolity uchwały - Obwieszczenie Nr 32/XIX/2016 z 27 października 2016 r. więcej...

2016-12-07 13:41:03

w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Miasto Elbląg


Tekst jednolity uchwały - Obwieszczenie Nr 29/XVIII/2016 z 15 września 2016 r. więcej...

1 | 2 |