button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2021-09-23 11:21:48

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg Nr DOŚ.6220.27.2020.AZ z dnia 22.09.2021r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:


„Przystosowanie obiektu budowlanego na potrzeby produkcji frontów meblowych wraz z uruchomieniem lakierni na dz. nr 18/7 i 18/6 obręb: 20, przy ul. Łęczyckiej 24 w Elblągu”. więcej...

2021-09-22 13:06:53

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg Nr DOŚ.6220.25.2021.BC z dnia 21.09.2021r. o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia


„Zespół budynków mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej z garażami wielostanowiskowymi, budynku garażu wielostanowiskowego, budynku rowerowni z windą zewnętrzną wraz z zagospodarowaniem terenu, urządzeniami budowlanymi oraz niezbędną infrastrukturą” więcej...

2021-09-21 13:01:51

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg nr DOŚ.6220.28.2021.BC z dnia 21.09.2021r. o wydaniu decyzji Prezydenta Miasta Elbląg o przeniesieniu ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia


„Budowa zespołu hal magazynowych wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działce o nr ewidencyjnym 43/2 obręb 286101_1.0032 gmina m. Elbląg” więcej...

2021-09-16 10:17:55

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg nr DOŚ.6220.28.2021.BC z dnia 15.09.2021r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku w sprawie przeniesienia ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


„Budowa zespołu hal magazynowych wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działce o nr ewidencyjnym 43/2 obręb 286101_1.0032 gmina m. Elbląg” więcej...

2021-09-16 09:55:19

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg Nr DOŚ.6220.8.2021.AZ z dnia 15.09.2021r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:


„Posadowienie kontenerowej stacji paliw z lokalizacją w Elblągu przy ul. Lotniczej 8B, dz. ew. nr 39 obręb 23”. więcej...

2021-09-15 12:18:03

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg Nr DOŚ.6220.26.2021.AZ z dnia 14.09.2021r. o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy dotyczącej zmiany decyzji Nr DOŚ.6220.29.2019.AZ z dnia 13.12.2019 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:


„Rozbudowa hali produkcyjnej o cz. IV wraz z budową instalacji do odzysku energii metodą pirolizy odpadów i biomasy na terenie zakładu Metal Expert Sp. z o.o. Sp. j. przy ul. Kwiatkowskiego 14 w Elblągu w zakresie rozszerzenia rodzajów substratów poddawanych pirolizie o odpady RDF oraz osady ściekowe” więcej...

2021-09-06 12:54:09

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg Nr DOŚ.6220.26.2021.AZ z dnia 6.09.2021r. o wystąpieniu do PPIS, RDOŚ i Wód Polskich o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia


„Rozbudowa hali produkcyjnej o cz. IV wraz z budową instalacji do odzysku energii metodą pirolizy odpadów i biomasy na terenie zakładu Metal Expert Sp. z o.o. Sp. j. przy ul. Kwiatkowskiego 14 w Elblągu w zakresie rozszerzenia rodzajów substratów poddawanych pirolizie o odpady RDF oraz osady ściekowe” więcej...

2021-09-01 08:26:36

Obwieszczenie Nr DOŚ.6220.30.2020.BC z dnia 31.08.2021r. o wydaniu decyzji Prezydenta Miasta Elbląg o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia


„Produkcja pelletu ekologicznego z trocin, zrębek tartacznych, w ramach istniejącego budynku przemysłowego nr 5A na działce nr 1/54 w Elblągu, ul. Dojazdowa 14” więcej...

2021-09-01 08:07:43

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg o wydaniu decyzji Nr DOŚ.6220.30.2020.BC z dnia 31.08.2021r. o wydaniu decyzji Prezydenta Miasta Elbląg o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:


„Produkcja pelletu ekologicznego z trocin, zrębek tartacznych, w ramach istniejącego budynku przemysłowego nr 5A na działce nr 1/54 w Elblągu, ul. Dojazdowa 14” więcej...

2021-08-31 09:43:55

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg Nr DOŚ.6220.16.2021.AZ z dnia 30.08.2021r. o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia


„Budowa obiektu Parku Handlowo – Usługowego „Fromborska” w Elblągu, przy ul. Fromborskiej/Królewieckiej wraz z zagospodarowaniem działek objętych inwestycją” zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 488, 489, 499, obręb 5 więcej...

2021-08-26 08:47:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg Nr DOŚ.6220.15.2021.AZ z dnia 25.08.2021r. o zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Grupy Żywiec S.A. ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia


„Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Browaru w Elblągu planowanego na terenie Browaru w Elblągu” przy ul. Browarnej 71 w Elblągu,na działce ewidencyjnej nr 177/4, obręb 1. więcej...

2021-08-19 12:49:26

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg Nr DOŚ.6220.25.2021.BC z dnia 18.08.2021r. o wystąpieniu do PPIS, RDOŚ i Wód Polskich o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia


„Zespół budynków mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej z garażami wielostanowiskowymi, budynku garażu wielostanowiskowego, budynku rowerowni z windą zewnętrzną wraz z zagospodarowaniem terenu, urządzeniami budowlanymi oraz niezbędną infrastrukturą” zlokalizowany w rejonie ul. Malborskiej i Mielczarskiego w Elblągu, działki ewidencyjne nr 142/4, 144/7, 144/8, 144/9 obręb ewidencyjny 0022 Miasta Elbląg więcej...

2021-08-19 12:47:11

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg Nr DOŚ.6220.25.2021.BC z dnia 18.08.2021r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek INPRO S.A. ul. Opata Jacka Rybińskiego 8, 80-320 Gdańsk -Oliwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia


„Zespół budynków mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej z garażami wielostanowiskowymi, budynku garażu wielostanowiskowego, budynku rowerowni z windą zewnętrzną wraz z zagospodarowaniem terenu, urządzeniami budowlanymi oraz niezbędną infrastrukturą” zlokalizowany w rejonie ul. Malborskiej i Mielczarskiego w Elblągu, działki ewidencyjne nr 142/4, 144/7, 144/8, 144/9 obręb ewidencyjny 0022 Miasta Elbląg więcej...

2021-08-19 12:41:13

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku INPRO S.A. ul. Opata Jacka Rybińskiego 8, 80-320 Gdańsk -Oliwa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


„Zespół budynków mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej z garażami wielostanowiskowymi, budynku garażu wielostanowiskowego, budynku rowerowni z windą zewnętrzną wraz z zagospodarowaniem terenu, urządzeniami budowlanymi oraz niezbędną infrastrukturą” zlokalizowany w rejonie ul. Malborskiej i Mielczarskiego w Elblągu, działki ewidencyjne nr 142/4, 144/7, 144/8, 144/9 obręb ewidencyjny 0022 Miasta Elbląg więcej...

2021-08-19 11:19:45

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg Nr DOŚ.6220.15.2021.AZ z dnia 18.08.2021r. o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia


„Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Browaru w Elblągu planowanego na terenie Browaru w Elblągu” przy ul. Browarnej 71 w Elblągu, na działce ewidencyjnej nr 177/4, obręb 1, więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  >>