button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2022-06-22 09:22:11

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg Nr DOŚ.6220.27.2022.BC z 21.06.2022 r. o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:


„Instalacja do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne na terenie działki nr 1/17 obręb 3 w Elblągu” więcej...

2022-06-22 09:01:12

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg Nr DOŚ.6220.41.2021.AZ z dnia 21.06.2022r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:


"Budowa hali warsztatowej z zapleczem socjalno-biurowym i zagospodarowanie terenu działki nr 70/4 przy ul. Kwiatkowskiego w Elblągu" więcej...

2022-05-27 11:07:29

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg o wydaniu decyzji Nr DOŚ.6223.1.2022.AP2 z dnia 26.05.2022 r.dot. zmiany pozwolenia zintegrowanego


Decyzja z dnia 26.05.2022 r. zmieniająca pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji w przemyśle energetycznym do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt znajdującej się w Elblągu przy ul. Elektrycznej 20A. więcej...

2022-05-25 11:26:34

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg Nr DOŚ.6220.10.2022.AP z 25.05.2022 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:


„Przebudowa wprowadzeń linii 110 kV do projektowanej RS 110 kV Elbląg Północ” realizowanego na działkach ewidencyjnych nr 180/3, 180/4, 183, 113, 174/3 obręb 1. więcej...

2022-05-05 09:25:19

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg Nr DOŚ.6220.37.2021.AZ z 04.05.2022 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:


„Modernizacja źródła ciepła w Elbląskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej” realizowanego na działkach ewidencyjnych nr 98 i 99/108, obręb 21. więcej...

2022-04-29 12:57:46

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg Nr DOŚ.6220.33.2021.BC z 29.04.2022 r. o wydaniu decyzji Prezydenta Miasta Elbląg o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:


„Budowa farmy fotowoltaicznej w Elbląskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej” zlokalizowanego na działce ewid. nr 367/19 obręb 31 w Elblągu. więcej...

2022-04-29 12:53:37

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg o wydaniu decyzji Nr DOŚ.6220.33.2021.BC z dnia 29.04.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:


„Budowa farmy fotowoltaicznej w Elbląskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej” zlokalizowanego na działce ewid. nr 367/19 obręb 31 w Elblągu. więcej...

2022-04-28 08:05:33

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg Nr DOŚ.6220.31.2021.BC z 27.04.2022 r. o wydaniu decyzji Prezydenta Miasta Elbląg o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:


„Budowa hali magazynowej wraz z elementami zagospodarowania terenu oraz modernizacja i zmiana lokalizacji lakierni na terenie LAYMAN Sp. z o.o. SK w Elblągu przy ul. Słonecznikowe 10” zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 91/1, 92/2, 106, 107, 103/2, 103/3, 104, 103/4, 108, 109, 98, 105 obręb 25 w Elblągu. więcej...

2022-04-28 08:00:05

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg o wydaniu decyzji Nr DOŚ.6220.31.2021.BC z dnia 27.04.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:


„Budowa hali magazynowej wraz z elementami zagospodarowania terenu oraz modernizacja i zmiana lokalizacji lakierni na terenie LAYMAN Sp. z o.o. SK w Elblągu przy ul. Słonecznikowej 10” zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 91/1, 92/2, 106, 107, 103/2, 103/3, 104, 103/4, 108, 109, 98, 105 obręb 25 w Elblągu. więcej...

2022-04-26 10:05:03

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg Nr DOŚ.6220.41.2021.AZ z 25.04.2022 r. o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:


„Budowa hali warsztatowej z zapleczem socjalno-biurowym i zagospodarowanie terenu działki nr 70/4 przy ul. Kwiatkowskiego w Elblągu” więcej...

2022-04-26 09:18:29

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg Nr DOŚ.6220.27.2021.BC z 25.04.2022 r. o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:


„Instalacja do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne na terenie działki nr 1/17 obręb 3 w Elblągu” więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  >>