button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2019-01-18 11:02:08

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg o wydaniu decyzji Nr ROŚ.6220.27.2018.BC z dnia 16.01.2019r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:


„Budowa jedenastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z pełną infrastrukturą” zlokalizowanego przy ul. Królewieckiej w Elblągu, na działce ewidencyjnej nr 100, obręb 29. więcej...

2019-01-16 09:09:22

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji Nr ROŚ.6220.20.2018.AZ z dnia 15.01.2019r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia


„Przebudowa i rozbudowa stacji paliw E. LECLERC polegająca na budowie nowego zbiornika paliw w I etapie inwestycji oraz budowie budynku obsługi stacji paliw w II etapie inwestycji na działkach nr 880/1 i 885/1 w Elblągu przy ul. Żeromskiego” więcej...

2019-01-07 12:46:29

Obwieszczenie Nr ROŚ.6220.38.2018.BC z dnia 4.01.2018r. o wystąpieniu do organów opiniujących (RDOŚ, PPIS, Wód Polskich) o wydanie opinii w/s decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:


„Rozbudowa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Elblągu przy zbiegu ulic Królewieckiej i Częstochowskiej”. więcej...

2018-12-24 08:56:48

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg nr ROŚ.6220.20.2018.AZ z dnia 20.12.2018r. o wydaniu postanowienia odstępującego od obowiązku przeprowadzenia przez firmę ELBLĄG DIS Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 2, 82-300 Elbląg oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia


„Przebudowa i rozbudowa stacji paliw E.LECLERC polegająca na budowie nowego zbiornika paliw w I etapie inwestycji oraz budowie budynku obsługi stacji paliw w II etapie inwestycji na działkach nr 880/1 i 885/1 w Elblągu przy ul. Żeromskiego” więcej...

2018-12-20 11:56:21

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg nr ROŚ.6220.27.2018.BC z dnia 19.12.2018r. o wydaniu postanowienia odstępującego od obowiązku przeprowadzenia przez Pana Sylwestra Jezdrychowicza i Pana Janusza Szuba oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia


Budowa jedenastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z pełną infrastrukturą” zlokalizowanego przy ul. Królewieckiej w Elblągu, na działce ewidencyjnej nr 100, obręb 29 więcej...

2018-12-19 12:28:47

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg Nr ROŚ.6220.32.2018.BC z dnia 14.12.2018r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:


„Rozbudowa kotłowni zakładowej na paliwo stałe na terenie Zakładu Meblowego LAYMAN w Elblągu przy ul. Słonecznikowej 10” więcej...

2018-12-18 13:24:52

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji Nr ROŚ.6220.24.2018.AZ z dnia 14.12.2018r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia


„Lokalizacja zbiornika na paliwa ciekłe ON o poj. 60 m3, zbiornika na gaz LPG o poj. 15 m3 oraz zbiornika na AdBlue o poj. do 10 m3 wraz z infrastrukturą techniczną oraz przebudowa pawilonu stacji paliw na dz. 71/2 i 70 obr. 20 w Elblągu”. więcej...

2018-12-14 12:45:11

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg Nr ROŚ.6220.38.2018.BC z dnia 13.12.2018r. Nr o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku firmy TJ GROUP Sp. z o.o. Sp. k.o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


„Rozbudowa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Elblągu przy zbiegu ulic Królewieckiej i Częstochowskiej”. więcej...

2018-12-14 12:41:57

Obwieszczenie Nr ROŚ.6220.38.2018.BC z dnia 13.12.2018r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:


„Rozbudowa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Elblągu przy zbiegu ulic Królewieckiej i Częstochowskiej”. więcej...

2018-11-23 12:20:09

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg nr ROŚ.6220.24.2018.AZ z dnia 21.11.2018r. o wydaniu postanowienia odstępującego od obowiązku przeprowadzenia przez firmę Falco Mazurkiewicz i wspólnicy Spółka jawna ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28, 10-602 Olsztyn oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia


„Lokalizacja zbiornika na paliwa ciekłe ON o poj. 60 m3, zbiornika na gaz LPG o poj. 15 m3 oraz zbiornika na AdBlue o poj. do 10 m3 wraz z infrastrukturą techniczną oraz przebudowa pawilonu stacji paliw na dz. 71/2 i 70 obr. 20 w Elblągu” więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  >>