button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2018-04-09 09:10:59

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg nr ROŚ.6220.12.2018.BC z dnia 05.04.2018r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku firmy Skład Węgla Sp. z o.o.o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


„Punkt zbierania odpadów (złomu) zlokalizowany w Elblągu, na działce ewidencyjnej nr 159/3 (obręb 17) przy ul. Rawskiej 23 a i b”. więcej...

2018-03-28 12:56:01

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg nr ROŚ.6220.6.2018.BC z dnia 26.03.2018r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku Grupy Żywiec S.A. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


„Budowa Kompleksu Magazynowo – Logistycznego zlokalizowanego na terenie działek 831/1, 831/4, 832/1, 832/2, 835/5, 835/6, 830/2 i 858/113 obręb 27 przy ul. Stanisława Sulimy w Elblągu” więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  >>