button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2018-10-05 11:59:48

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg nr ROŚ.6220.33.2018.AZ z dnia 3.10.2018r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


„Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV GPZ Elbląg Radomska w celu przyłączenia FW Dzierzgoń-Stary Targ”. więcej...

2018-09-21 08:55:52

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg Nr ROŚ.6220.9.2018.AZ z dnia 13.09.2018r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia


„Budowa naziemnych zbiorników paliwa wraz z instalacją technologiczną na terenie bazy autobusowej przy ul. Lotniczej 4A w Elblągu”. więcej...

2018-08-23 10:13:09

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg nr ROŚ.6220.9.2018.AZ z dnia 22.08.2018r. o wydaniu postanowienia odstępującego od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko


„Budowa naziemnych zbiorników paliwa wraz z instalacją technologiczną na terenie bazy autobusowej przy ul. Lotniczej 4A w Elblągu” więcej...

2018-08-16 10:48:08

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg nr ROŚ.6220.24.2018.AZ z dnia 13.08.2018r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku Firmy Falco Mazurkiewicz i wspólnicy Spółka jawna ul. 5 Wileńskiej Brygady AK 28, 10-602 Olsztyn o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


„Lokalizacja zbiornika na paliwa ciekłe ON o poj. 60 m3, zbiornika na gaz LPG o poj. 15 m3 oraz zbiornika na AdBlue o poj. do 10 m3 wraz z infrastrukturą techniczną oraz przebudowa pawilonu stacji paliw na dz. 71/2 i 70 obr. 20 w Elblągu”. więcej...

2018-07-25 13:13:37

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg nr ROŚ.6220.20.2018.AZ z dnia 24.07.2018r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku Firmy ELBLĄG DIS Sp. z o.o o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


„Przebudowa i rozbudowa stacji paliw E. LECLERC polegająca na budowie nowego zbiornika paliw w I etapie inwestycji oraz budowie budynku usługowo – handlowego w II etapie inwestycji na działkach nr 880/1 i 885/1 w Elblągu przy ul. Żeromskiego”. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  >>