button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2018-03-29 12:37:14

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym do kwoty 30.000 EUR w zakresie opracowania studium wykonalności


Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – etap II” (tytuł projektu może jeszcze ulec zmianie) planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla Osi Priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.4. Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski)

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Ogłoszenie o zamówieniu_pdf załącznik Ogłoszenie na BIP.pdf 2018-03-29 12:37:47 Świątek Magdalena
Ogłoszenie o zamówieniu z załącznikami.docx załącznik ogłoszenie na BIP.docx 2018-03-29 12:38:04 Świątek Magdalena
Wzór umowy_docx załącznik wzór umowy.docx 2018-03-29 12:38:20 Świątek Magdalena
Wzór umowy_pdf załącznik wzór umowy.pdf 2018-03-29 12:38:30 Świątek Magdalena
formularz oferty_docx załącznik formularz oferty.docx 2018-03-29 12:39:24 Świątek Magdalena
Ogłoszenie o wyborze.pdf załącznik Ogłoszenie wyniku na BIP.pdf 2018-04-10 13:17:14 Świątek Magdalena
Ogłoszenie o wyborze.docx załącznik Ogłoszenie wyniku BIP.docx 2018-04-10 13:17:28 Świątek Magdalena
Notatka służbowa z wyboru_pdf załącznik notatka.pdf 2018-04-10 13:17:56 Świątek Magdalena
Notatka służbowa z wyboru_docx załącznik notatka.docx 2018-04-10 13:18:12 Świątek Magdalena

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Magdalena Świątek
Data wytworzenia:
Data publikacji: 29.03.2018 12:37
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 355

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował