button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2017-06-06 09:28:59

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym do kwoty 30.000 EUR w zakresie opracowania studium wykonalności


Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga” planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla Osi Priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.4. Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski).

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Ogłoszenie o zamówieniu pdf załącznik ogłoszenie na BIP.pdf 2017-06-06 09:29:42 Świątek Magdalena
Ogłoszenie o zamówieniu docx załącznik ogłoszenie na BIP.docx 2017-06-06 09:30:02 Świątek Magdalena
Załącznik 1. Formularz oferty załącznik formularz oferty.docx 2017-06-06 09:30:56 Świątek Magdalena
Załącznik 2. Wzór umowy pdf załącznik wzór umowy.pdf 2017-06-06 09:31:12 Świątek Magdalena
Załącznik 2. Wzór umowy docx załącznik wzór umowy.docx 2017-06-06 09:31:29 Świątek Magdalena
Ogłoszenie wyniku.pdf załącznik ogłoszenie o wyniku na BIP.pdf 2017-06-19 10:28:15 Świątek Magdalena
Ogłoszenie wyniku.docx załącznik Ogłoszenie wyniku BIP.docx 2017-06-19 10:28:34 Świątek Magdalena
Notatka z przeprowadzenia procedury załącznik notatka.pdf 2017-06-19 11:49:35 Świątek Magdalena

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Magdalena Świątek
Data wytworzenia:
Data publikacji: 06.06.2017 08:28
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 488

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował