button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2017-03-02 11:10:58

Dofinansowania WFOŚiGW w Olsztynie - Program priorytetowy EWA plus (ENERGIA – WODA – ATMOSFERA)


Prezydent Miasta Elbląg informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  1 marca 2017 r. uruchomił Program priorytetowy EWA plus (ENERGIA – WODA – ATMOSFERA) - dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska realizowanych przez osoby fizyczne.

Celem  programu jest

  • Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez promocję e-mobilności;
  • Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez likwidację źródeł niskiej emisji,
  • termomodernizację oraz zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych;
  • Ochrona wód gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniami, racjonalne korzystanie z zasobów wodnych;
  • Ograniczenie negatywnego oddziaływania azbestu.

Beneficjentami programu EWA plus mogą być osoby fizyczne lub grupy osób posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym zlokalizowanym na terenie województwa warmińsko - mazurskiego. Przez „dysponowanie” nieruchomością należy rozumieć prawo własności (w tym współwłasność) lub użytkowanie wieczyste.

Szczegóły dot. naboru wniosków oraz obsługi beneficjentów dostępne są na stronie internetowej WFOŚIGW http://wfosigw.olsztyn.pl/srodki-krajow.

Regulamin programu EWA plus: http://wfosigw.olsztyn.pl/wp-content/uploads/2017/02/PROGRAM-EWA-1.pdf

 

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Aleksandra Demczuk
Data wytworzenia:
Data publikacji: 02.03.2017 11:10
Data aktualizacji: 03.01.2018 22:52
Liczba wyświetleń: 150

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Program priorytetowy EWA plus (ENERGIA – WODA – ATMOSFERA) 02.03.2017 11:10 Aleksandra Demczuk