button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2013-06-10 09:37:10

Informacja Nr DGKiOŚ-ROŚ.6220.24.2012.AZ z dnia 07.06.2013r. Prezydenta Miasta Elbląg o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia:


„Budowa stacji narciarskiej oraz hotelu wraz z zapleczem sportowo-rekreacyjnym w obrębie Góry Chrobrego przy ul. Bolesława Chrobrego w Elblągu”

Elbląg, dnia 07.06.2013r.

DGKiOŚ-ROŚ.6220.24.2012.AZ   

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg 

­      

działając na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie http://um-elblag.samorzady.pl/kat/id/115 danych o raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa stacji narciarskiej oraz hotelu wraz z zapleczem sportowo-rekreacyjnym w obrębie Góry Chrobrego przy ul. Bolesława Chrobrego w Elblągu” inwestor: Przedsiębiorstwo Turystyczne „Góra Chrobrego” Sp. z o.o. ul. Bolesława Chrobrego 34, 82-300 Elbląg; autorzy - zespół w składzie: mgr Jolanta Bulak, mgr Krystyna Damszel – Podsiadły, Wiesław Podsiadły; Grudzień 2012 r.

 

-       działając na podstawie art. 33 i art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości że w dniu 27.05.2013r. przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia: „Budowa stacji narciarskiej oraz hotelu wraz z zapleczem sportowo-rekreacyjnym w obrębie Góry Chrobrego przy
ul. Bolesława Chrobrego w Elblągu”  na środowisko.

 
Jednocześnie informuję, że w dniu 10.07.2012r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Elbląg, a organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla Miasta i Powiatu Elbląg
i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie.

 

Informuje się o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Elblągu, ul. Łączności 1, pokój nr 241, w którym jest ona wyłożona do wglądu w godzinach 7.30 – 15.30 (pn., śr., czw.), 7.30 – 16.30 (wt.) i 7.30.-14.30 (pt.).

Raport o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu
http://umelblag.samorzady.pl/kat/id/114

Wszelkie uwagi i  wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy można składać pocztą elektroniczną na adres dgkios@umelblag.pl lub pisemnie do Departamentu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego  w Elblągu  w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszej informacji.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Elbląg. 

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Raport załącznik Raport- Stacja narciarska i hotel.doc 2013-06-10 09:44:39 Zalewska Anna
Uzupełnienie załącznik Odpowiedź - Góra.doc 2013-06-10 09:44:55 Zalewska Anna
Uzupełnienie załącznik Odpowieź - Góra II.docx 2013-06-10 09:45:13 Zalewska Anna

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Anna Zalewska
Data wytworzenia:
Data publikacji: 10.06.2013 08:37
Data aktualizacji: 10.06.2013 08:38
Liczba wyświetleń: 791

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacja Nr DGKiOŚ-ROŚ.6220.24.2012.AZ z dnia 07.06.2013r. Prezydenta Miasta Elbląg o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia: 10.06.2013 08:37 Anna Zalewska