button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2010-07-28 14:45:59

Informacja GKiOŚ.OŚ.IX.7625-49/2010 z dnia 28.07.2010r. Prezydenta Miasta Elbląga o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku Zakładu Zaopatrzenia Leśnictwa Danuta Pyl Dealer Husqvarna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia


Przebudowa budynku magazynowo –biurowego na salon sprzedaży wraz częścią serwisowania sprzętu firmy Husqvarna

Prezydent Miasta Elbląga działając na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuje o zamieszczeniu w publicznie  dostępnym wykazie danych o wniosku Zakładu Zaopatrzenia Leśnictwa Danuta Pyl Dealer Husqvarna ul. Królewiecka 229, 82-300 Elbląg 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

 „Przebudowa budynku magazynowo –biurowego na salon sprzedaży wraz częścią serwisowania sprzętu firmy Husqvarna”  Jednocześnie informuje się o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Elblągu, ul. Łączności 1, pokój nr 241, w godz. 730 – 1530 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu ttp://um-elblag.samorzady.pl/kat/id/115   

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Karta informacyjna przedsięwzięcia załącznik karta_informacyjna[1].doc 2010-07-28 14:47:57 Chowałko Barbara

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Barbara Chowałko
Data wytworzenia:
Data publikacji: 28.07.2010 13:45
Data aktualizacji: 28.07.2010 13:53
Liczba wyświetleń: 514

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacja GKiOŚ.OŚ.IX.7625-49/2010 z dnia 28.07.2010r. Prezydenta Miasta Elbląga o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku Zakładu Zaopatrzenia Leśnictwa Danuta Pyl Dealer Husqvarna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 28.07.2010 13:46 Barbara Chowałko
2 Informacja GKiOŚ.OŚ.IX.7625-49/2010 z dnia 28.07.2010r. Prezydenta Miasta Elbląga o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku Zakładu zaopatrzenia Leśnictwa danuta Pyl Dealer Husqvarna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 28.07.2010 13:45 Barbara Chowałko