button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2020-01-27 10:58:40

Muzeum Archeologiczno - Historyczne w Elblągu


Kontrola doraźna w zakresie spraw organizacyjno - prawnych, kadrowo – płacowych, gospodarki finansowej za okres 2017 – 2018 i na bieżąco oraz prowadzenia działalności merytorycznej więcej...

2020-01-27 10:55:30

Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu


Kontrola sprawdzająca w zakresie stanu realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych oraz spraw kadrowo-płacowych 2018/2019. więcej...

2020-01-16 12:11:29

Departament Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Elblągu


Kontrola problemowa w zakresie terminowości udzielanych odpowiedzi na wpływające pisma zgodnie z przepisami ustawowymi oraz realizacji procedury udzielania dotacji na zadania publiczne. więcej...

2020-01-16 12:00:27

Żłobek Miejski Nr 5 w Elblągu


Kontrola kompleksowa w zakresie spraw organizacyjno-prawnych, gospodarki finansowej za 2018 r. i w miarę potrzeb na bieżąco oraz spraw kadrowo-płacowych za 2017/2018 i na bieżąco więcej...

2020-01-16 11:44:32

Szkoła Podstawowa Nr 25 w Elblągu


Kontrola kompleksowa w zakresie spraw organizacyjno-prawnych, gospodarki finansowej za 2018 r. i w miarę potrzeb na bieżąco oraz spraw kadrowo-płacowych za 2017/2018 i na bieżąco. więcej...

2020-01-16 11:35:06

Przedszkole Nr 29 w Elblągu


Kontrola sprawdzająca stan realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych. więcej...

2019-11-05 11:08:11

Departament Promocji, Kultury i Turystyki Urzędu Miejskiego w Elblągu


Kontrola problemowa w zakresie realizacji procedury udzielania dotacji na zadania publiczne. więcej...

2019-11-05 11:07:02

Departament Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu


Kontrola problemowa w zakresie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro, zawierania umów i ich realizacji, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umowy. więcej...

2019-11-05 11:04:50

Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Elblągu


Kontrola problemowa w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w dniu 15.11.2017 r. przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego po kontroli w zakresie wykonywania zadań obronnych w Urzędzie Miejskim w Elblągu. więcej...

2019-11-05 11:02:22

Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego w Elblągu


Kontrola problemowa w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w dniu 10.08.2018 r. przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego po kontroli w zakresie realizacji przez Prezydenta Elbląga zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. więcej...

2019-11-05 10:59:43

Biuro Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Elblągu


Kontrola problemowa w zakresie terminowości udzielanych odpowiedzi na wpływające pisma zgodnie z przepisami ustawowymi i wewnętrznymi regulacjami prawnymi oraz udostępniania informacji publicznej na wniosek zainteresowanego. więcej...

2019-11-05 10:58:56

Departament Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Elblągu


Kontrola problemowa w zakresie terminowości udzielanych odpowiedzi na wpływające pisma zgodnie z przepisami ustawowymi i wewnętrznymi regulacjami prawnymi oraz udostępniania informacji publicznej na wniosek zainteresowanego. więcej...

2019-11-05 10:50:21

Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Elblągu


Kontrola kompleksowa w zakresie spraw organizacyjno-prawnych, gospodarki finansowej za 2018 r. i w miarę potrzeb na bieżąco oraz spraw kadrowo-płacowych za 2017/2018 i na bieżąco. więcej...

2019-09-25 10:32:38

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu


Kontrola sprawdzająca stan realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych. więcej...

2019-09-06 10:54:15

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 w Elblągu


Kontrola kompleksowa w zakresie spraw organizacyjno - prawnych, kadrowo - płacowych oraz gospodarki finansowej za 2018 r. i w miarę potrzeb na bieżąco. więcej...

2019-09-06 10:46:46

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu


Kontrola sprawdzająca stan realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych. więcej...

2019-09-06 10:46:07

Zespół Szkół Technicznych w Elblągu


Kontrola sprawdzająca stan realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych. więcej...

2019-09-06 10:45:24

Zespół Szkół Mechanicznych w Elblągu


Kontrola sprawdzająca stan realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych. więcej...

2019-09-06 10:44:26

Przedszkole Nr 24 w Elblągu


Kontrola sprawdzająca stan realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych. więcej...

2019-09-06 10:43:38

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Elblągu


Kontrola sprawdzająca stan realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych. więcej...

1 | 2 |