button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2016-03-11 08:38:30

III Liceum Ogólnokształcące w Elblągu


Kontrola problemowa w zakresie rozrachunków i rozliczeń. więcej...

2016-03-11 08:37:48

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu


Kontrola problemowa w zakresie rozrachunków i rozliczeń więcej...

2016-03-11 08:36:54

Bursa Szkolna Nr 3 w Elblągu


Kontrola kompleksowa w zakresie spraw organizacyjno - prawnych, kadrowo - płacowych za 2014 r. i na bieżąco oraz gospodarki finansowej za 2014 r więcej...

2016-03-11 08:21:52

Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu


Kontrola kompleksowa w zakresie spraw organizacyjno - prawnych, kadrowo - płacowych za 2014 r. i na bieżąco oraz gospodarki finansowej za 2014 r więcej...

2015-12-16 13:39:42

Przedszkole Nr 33 w Elblągu


Kontrola kompleksowa w zakresie spraw organizacyjno - prawnych, kadrowo - płacowych za 2014 r. i na bieżąco oraz gospodarki finansowej za 2014 r więcej...

2015-12-16 13:31:37

Poradnia Psychologiczno - Pedagoiczna Nr 2 w Elblągu


Kontrola kompleksowa w zakresie spraw organizacyjno - prawnych, kadrowo - płacowych za 2014 r. i na bieżąco oraz gospodarki finansowej za 2014 r więcej...

2015-12-16 13:30:29

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu


Kontrola kompleksowa w zakresie spraw organizacyjno - prawnych, kadrowo - płacowych za 2014 r. i na bieżąco oraz gospodarki finansowej za 2014 r więcej...

2015-12-14 12:10:39

Przedszkole Nr 5 w Elblągu


Kontrola sprawdzająca stan realizacji zaleceń pokontrolnych. więcej...

2015-12-14 12:01:02

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 w Elblągu


Kontrola kompleksowa w zakresie spraw organizacyjno - prawnych, kadrowo - płacowych za 2014 r. i na bieżąco oraz gospodarki finansowej za 2014 r. oraz w zakresie przestrzegania obowiązujących standardów w zakresie funkcjonowania placówki więcej...

2015-12-14 11:57:05

Przedszkole Nr 23 w Elblągu


Kontrola kompleksowa w zakresie spraw organizacyjno - prawnych na bieżąco, kadrowo - płacowych za rok 2013/2014 i na bieżąco oraz gospodarki finansowej za 2014 r. więcej...

2015-12-14 11:16:52

Żłobek Miejski Nr 4 w Elblągu


Kontrola kompleksowa w zakresie spraw organizacyjno-prawnych, kadrowo-płacowych za 2014 r. i na bieżąco oraz gospodarki finansowej za 2014 rok oraz w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w żłobku na bieżąco. więcej...

2015-11-30 14:22:07

Biuro Prezydenta Miasta Urzędu Miejskiego w Elblągu


Kontrola problemowa w zakresie terminowości udzielanych odpowiedzi na wpływające pisma oraz stosowanie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu archiwów zakładowych. więcej...

2015-11-30 14:20:00

Departament Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Elblągu


Kontrola problemowa w zakresie terminowości udzielanych odpowiedzi na wpływające pisma oraz stosowanie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu archiwów zakładowych. więcej...

2015-11-23 14:26:50

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Elblągu


Kontrola kompleksowa w zakresie spraw organizacyjno-prawnych, kadrowo-płacowych za 2014 r. i na bieżąco oraz gospodarki finansowej za 2014 rok. więcej...

2015-11-19 14:39:59

Gimnazjum Nr 7 w Elblągu


Kontrola kompleksowa w zakresie spraw organizacyjno-prawnych, kadrowo-płacowych za 2014 r. i na bieżąco oraz gospodarki finansowej za 2014 rok. więcej...

2015-11-06 13:11:24

Przedszkole Nr 26 w Elblągu


Kontrola problemowa w zakresie rozrachunków i rozliczeń w 2014 r więcej...

2015-11-06 13:10:13

Gimnazjum Nr 9 w Elblągu


Kontrola problemowa w zakresie rozrachunków i rozliczeń oraz w zakresie stanu realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych 05.03.2013 r. więcej...

2015-11-06 13:08:11

Dom Pomocy Społecznej w Elblągu


Kontrola problemowa w zakresie rozrachunków i rozliczeń w 2014 r więcej...

2015-11-06 13:07:15

Bursa Szkolna Nr 2 w Elblągu


Kontrola problemowa w zakresie rozrachunków i rozliczeń w 2014 r więcej...

2015-11-03 10:25:51

Departament Skarbnika Miasta Urzędu Miejskiego w Elblągu


Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości rozliczania podróży służbowych krajowych i zagranicznych więcej...

1 | 2 | 3 |