button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2017-02-10 09:01:02

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy


Kontrola kompleksowa w zakresie spraw organizacyjno - prawnych, kadrowo - płacowych za 2015 r. i na bieżąco oraz gospodarki finansowej za 2015 r. więcej...

2017-01-24 08:10:04

Zespół Szkół Nr 2 w Elblągu


Kontrola sprawdzająca stan realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych. więcej...

2017-01-03 10:20:27

Departament Promocji i Kultury Urzędu Miejskiego w Elblagu


Kontrola realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych oraz terminowość udzielanych odpowiedzi na wpływające pisma, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi oraz wewnętrznymi regulacjami prawnymi więcej...

2017-01-03 10:17:09

III Liceum Ogólnokształcące w Elblągu


Kontrola kompleksowa w zakresie spraw organizacyjno - prawnych, kadrowo - płacowych za 2015 r. i na bieżąco oraz gospodarki finansowej za 2015 r. więcej...

2017-01-03 10:15:54

Dom Pomocy Społecznej w Elblągu


Kontrola kompleksowa w zakresie spraw organizacyjno - prawnych, kadrowo - płacowych za 2015 r. i na bieżąco oraz gospodarki finansowej za 2015 r. więcej...

2016-12-07 13:48:17

Młodzieżowy Dom Kultury w Elblągu


Kontrola kompleksowa w zakresie spraw organizacyjno - prawnych, kadrowo - płacowych za 2015 r. i na bieżąco oraz gospodarki finansowej za 2015 r. więcej...

2016-12-06 13:26:12

Gimnazjum Nr 9 w Elblągu


Kontrola kompleksowa w zakresie spraw organizacyjno - prawnych, kadrowo - płacowych za 2015 r. i na bieżąco oraz gospodarki finansowej za 2015 r. więcej...

2016-12-06 13:25:26

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Elblągu


Kontrola kompleksowa w zakresie spraw organizacyjno - prawnych, kadrowo - płacowych za 2015 r. i na bieżąco oraz gospodarki finansowej za 2015 r. więcej...

2016-12-06 13:18:41

Departament Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu


Kontrola problemowa w zakresie prowadzenia spraw dotyczących uprawnień na wykonywanie krajowego transportu drogowego - wybrane zagadnienia. więcej...

2016-12-06 13:16:05

Departament Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu


Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości stosowania procedur administracyjnych przy wydawaniu decyzji zezwalających na lokalizację w pasie drogowym urządzeń lub obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu. więcej...

2016-11-03 13:14:39

Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego w Elblągu


Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości zawarcia i realizacji w wybranych latach umów z wykonawcą na wykonanie operatów szacunkowych wyceny wartości nieruchomości. więcej...

2016-11-03 13:13:13

Referat Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Elblągu


Kontrola problemowa w zakresie terminowości udzielanych odpowiedzi na wpływające pisma do komórki organizacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi oraz wewnętrznymi regulacjami prawnymi więcej...

2016-11-03 13:12:11

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Elblągu


Kontrola problemowa w zakresie terminowości udzielanych odpowiedzi na wpływające pisma do komórki organizacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi oraz wewnętrznymi regulacjami prawnymi więcej...

2016-11-03 13:10:27

Przedszkole Nr 14 w Elblagu


Kontrola kompleksowa w zakresie spraw organizacyjno - prawnych, kadrowo - płacowych za 2015 r. i na bieżąco oraz gospodarki finansowej za 2015 r więcej...

2016-11-03 13:09:35

Przedszkole Nr 11 w Elblągu


Kontrola kompleksowa w zakresie spraw organizacyjno - prawnych, kadrowo - płacowych za 2015 r. i na bieżąco oraz gospodarki finansowej za 2015 r więcej...

2016-10-10 14:42:58

Gimnazjum Nr 5 w Elblągu


Kontrola sprawdzająca stan realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych. więcej...

2016-10-10 14:42:16

Przedszkole Nr 13 w Elblągu


Kontrola sprawdzająca stan realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych. więcej...

2016-10-05 14:48:06

Bursa Szkolna Nr 2 w Elblągu


Kontrola kompleksowa w zakresie spraw organizacyjno - prawnych, kadrowo - płacowych za 2015 r. i na bieżąco oraz gospodarki finansowej za 2015 r więcej...

2016-08-31 12:11:52

Szkoła Podstawowa Nr 14 w Elblągu


Kontrola sprawdzająca stan realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych. więcej...

1 | 2 | 3 |