button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2010-12-09 19:25:26

Uchwała Nr RIO.IV-0120-252/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 26 listopada 2010 roku


w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Elbląg projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2041 (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 157, poz. 1240) więcej...

2010-12-09 19:22:19

Uchwała Nr RIO.IV-0120-251.10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 26 listopada 2010 roku


w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej miasta Elbląg na 2011 r. (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 157, poz. 1240) więcej...

2010-03-04 11:11:32

UCHWAŁA Nr XXVI/565/2010


w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2010. więcej...

2009-12-16 08:34:17

Uchwała Nr RIO.IV-0120-418/09


Uchwała Nr RIO.IV-0120-418/09 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 11 grudnia 2009 r. (podstawa prawna: ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2005 Nr 249, poz. 2104) więcej...

2009-12-16 08:21:19

Uchwała Nr RIO.IV-0120-417/09


Uchwała Nr RIO.IV-0120-417/09 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 11 grudnia 2009 r. (podstawa prawna: ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2005 Nr 249, poz. 2104) więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |