button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2017-11-16 14:57:37

PROJEKT BUDŻETU MIASTA ELBLĄG NA 2018 ROK


PROJEKT BUDŻETU MIASTA ELBLĄG NA 2018 ROK więcej...

2017-09-20 09:18:03

Opinia RIO o przedłożonej przez Prezydenta miasta Elbląg informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Elbląg za I półrocze 2017 roku


Opinia RIO o przedłożonej przez Prezydenta miasta Elbląg informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Elbląg za I półrocze 2017 roku więcej...

2017-04-11 08:43:52

opinia RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Elbląg za rok 2016


opinia RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Elbląg za rok 2016 więcej...

2017-04-10 07:59:00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Elbląg za 2016 rok


Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Elbląg za 2016 rok więcej...

2017-01-04 12:11:45

BUDŻET MIASTA ELBLĄG NA ROK 2017


BUDŻET MIASTA ELBLĄG NA ROK 2017 więcej...

2016-12-20 07:29:34

Uchwała Nr RIO.IV-0120-428/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2016r. w/s opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Elbląg projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok


Uchwała Nr RIO.IV-0120-428/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2016r. w/s opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Elbląg projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok więcej...

2016-12-06 11:07:35

Zarządzenie Nr 522/2016 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 2 grudnia 2016r. zmieniające Zarządzenie Nr 494/2016 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie projektu budżetu miasta Elbląg na 2017 r.


Zarządzenie Nr 522/2016 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 2 grudnia 2016r. zmieniające Zarządzenie Nr 494/2016 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie projektu budżetu miasta Elbląg na 2017 r. więcej...

2016-11-15 16:14:06

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2017-2029


Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2017-2029 więcej...

2016-11-15 16:08:03

PROJEKT BUDŻETU MIASTA ELBLĄG NA 2017 ROK


PROJEKT BUDŻETU MIASTA ELBLĄG NA 2017 ROK więcej...

2016-08-31 08:40:00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2016-2029 za I półrocze 2016r.


Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2016-2029 za I półrocze 2016r. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |