button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2016-04-04 09:12:26

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Elbląg za 2015 rok


Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Elbląg za rok 2015 oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za rok budżetowy więcej...

2016-01-11 12:13:07

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Elbląg na lata 2016-2029


Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Elbląg na lata 2016-2029 więcej...

2016-01-07 14:50:10

BUDŻET MIASTA ELBLĄG NA 2016 ROK


BUDŻET MIASTA ELBLĄG NA 2016 ROK więcej...

2015-12-04 11:48:05

Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok


Uchwała nr RIO.IV-0120-352/2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 3 grudnia 2015r w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Elbląg projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok więcej...

2015-12-04 11:45:56

Opinia RIO o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2029


Uchwała nr RIO.IV-0120-353/2015 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 3 grudnia 2015r w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Elbląg projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2029 więcej...

2015-11-13 08:35:21

PROJEKT BUDŻETU NA 2016


PROJEKT BUDŻETU NA 2016 więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |