button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2017-02-23 08:01:02

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego


Elbląg, 21 lutego 2017 r.

IGR-II.7840.8.1.2017

 

OBWIESZCZENIE

 

           W nawiązaniu do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ((Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) Wojewoda Warmińsko-Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Bartosza Szewczyka działającego z upoważnienia Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., 82-300 Elbląg, ul. Rawska 2-4, została wydana Decyzja Nr El/04/2017 z dnia 21 lutego 2017 znak: IGR-II.7840.8.1.2017, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na przebudowę:

odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie dzielnicy „Zatorze” i „Śródmieście” w Elblągu

  • działka nr 142/6 w obrębie 0015 Miasto Elbląg – obszar Portu Morskiego w Elblągu,
  • działka nr 247/1 w obrębie 0015 Miasto Elbląg – droga wojewódzka Nr 503,
  • działki nr: 275/11, 300/1 w obrębie 0015 Miasto Elbląg – droga wojewódzka Nr 504,
  • działki nr 20/3, 73/2 w obrębie 0021 Miasto Elbląg – droga wojewódzka Nr 500.

           Wobec powyższego informuję, że z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Delegatura w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, w pok. nr 144, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek – piątek 730 – 1530).

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Marcin Jacek Kownacki
Data wytworzenia:
Data publikacji: 23.02.2017 08:01
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 174

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował