button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2017-01-24 12:08:53

Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (za IV kwartał 2016 r.)


Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) podaje się do wiadomości, że w IV kwartale 2016r. Prezydent Miasta Elbląg postanowił o umorzeniu niepodatkowych należności budżetowych, z tytułu:

  • mandatu wystawianego przez Straż Miejską w Elblągu - w kwocie głównej 500,00zł.
  • opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów – w kwocie głównej 494,00zł.
  • opłaty za pobyt w Pogotowiu Socjalnym w Elblagu umorzono -  341 dłużnikom na kwotę 295 178,90 i rozłożeniu na raty 1 dłużnikowi na kwotę 250,00 zł

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Marcin Jacek Kownacki
Data wytworzenia:
Data publikacji: 24.01.2017 12:08
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 176

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował