button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2015-09-21 19:09:01

Prowadzenie postępowań w sprawie rzeczy znalezionych


Informacje dotyczące rzeczy znalezionych na terenie miasta Elbląg są udzielane:

  • pod numerem telefonu : 55 239 30 58
  • w Departamencie Obsługi Urzędu ul. Łączności 1;
  • w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Elblągu;

Przedmiot prowadzonych postępowań:

 

  • odbieranie zawiadomień o znalezieniu rzeczy;
  • przyjmowanie i przechowywanie rzeczy znalezionych;
  • poszukiwanie osób uprawnionych do odbioru rzeczy znalezionych;
  • udzielanie wyjaśnień osobom zgłaszającym istnienie ich praw;


Podstawa prawna:

  • Ustawę z dnia 20 lutego 2015r. - o rzeczach znalezionych ( Dz. U. 2015, poz. 397 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r. Nr 16 poz.93 z późn. zm.).

Na podstawie wyżej cytowanych przepisów rzeczy znalezione na terenie Miasta Elbląg są przechowywane przez okres dwóch lat od ich znalezienia lub roku od wezwania osoby uprawnionej do ich odbiór.

Jednocześnie informujemy, iż osoby poszukujące swoich rzeczy winny się również skontaktować z najbliższym jednostką Policji w przypadku rzeczy, której posiadanie wymaga pozwolenia lub gdy poszukują dowodu osobistego lub paszportu. W przypadku zgubienia przedmiotów w środku transportu publicznego lub w pomieszczeniu zamkniętym należy w pierwszej kolejności skontaktować się z właściwym zarządcą (np. ZKM, zarządcą budynku, centrum handlowego, kina, teatru).

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Ustawa o rzeczach znalezionych załącznik Ustawa o rzeczach znalezionych.pdf 2015-09-22 13:06:17 Kownacki Marcin Jacek
Informacja załącznik BIP -Informacje - Rzeczy zn..doc 2019-03-13 08:02:10 Kownacki Marcin Jacek
Wykaz rzeczy znalezionych załącznik BIP rzeczy znal. wykaz -06-2020r Nowy.xls 2020-06-24 13:52:02 Kownacki Marcin Jacek

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Marcin Jacek Kownacki
Data wytworzenia:
Data publikacji: 21.09.2015 18:09
Data aktualizacji: 13.03.2019 13:16
Liczba wyświetleń: 2275

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Prowadzenie postępowań w sprawie rzeczy znalezionych 30.05.2016 12:23 Marcin Jacek Kownacki
2 Prowadzenie postępowań w sprawie rzeczy znalezionych 21.09.2015 18:09 Marcin Jacek Kownacki