button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2011-03-23 09:17:37

Informacja o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2011 roku


W okresie od dnia 4 kwietnia do 19 maja 2011 roku w lokalu 110 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Elblągu przy ul. Komeńskiego 35 (aula – III piętro) przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa.            Spełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza zgłoszenie się osoby przed Prezydentem Miasta, Powiatową Komisją Lekarską Nr 2 oraz Wojskowym Komendantem Uzupełnień w trybie art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu i terminie określonym wyżej i wezwaniu imiennym.      Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej przed Powiatową Komisją Lekarską Nr 2 podlegają mężczyźni zameldowani na pobyt stały oraz czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie miasta Elbląga:1.urodzeni w 1992 roku, 2.urodzeni w latach 1987 – 1991, którzy nie posiadają   określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.3. urodzeni w latach 1990 -1991, którzy:-          zostali uznani, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,-          zostali uznani, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowe i złożyli, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,-          zostali uznani, ze względu na stan zdrowia, za zdolnych do czynnej służby wojskowej i złożyli, w trybie art. 28 ust. 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, jeżeli nie zostali przeniesieni do rezerwy.4. którzy ukończyli 18 lat i zgłosili się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowejDo kwalifikacji wojskowej wzywa się kobiety urodzone w latach 1987-1992, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę  w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2010/2011 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321).

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Jadwiga Kurpicka
Data wytworzenia:
Data publikacji: 23.03.2011 08:17
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 768

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował