button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2020-02-14 11:42:51

DOiK.210.4.2020.EC Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Inspektor nadzoru robót budowlanych w Departamencie Inwestycji Referat Nadzoru Inwestorskiego. więcej...

2020-02-13 09:05:31

DOiK.210.5.2020.MJ2 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Specjalista/Podinspektor ds. rejestracji i ewidencji pojazdów w Departamencie Spraw Obywatelskich Referat Obsługi Kierowców. więcej...

2020-02-06 10:42:39

DOiK.210.2.2020.MJ2 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Specjalista/Podinspektor ds. wieloletniej prognozy finansowej w Departamencie Skarbnika Miasta Referat Budżetu. więcej...

2020-02-04 08:31:06

DOiK.210.1.2020.EC Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Specjalista/Podinspektor ds. gospodarowania odpadami komunalnymi w Departamencie Gospodarki Miasta. więcej...

2020-01-28 10:14:43

DOiK.210.68.2019.MJ2 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Specjalista/Podinspektor ds. projektów edukacyjnych /2 etaty/ w Departamencie Strategii i Rozwoju Referat ds. funduszy unijnych i rozwoju. więcej...

2020-01-16 07:56:26

DOiK.210.69.2019.MJ2 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Specjalista/Podinspektor ds. schematów podatkowych w Departamencie Skarbnika Miasta Referat Księgowości Jednostki Samorządu Terytorialnego. więcej...

2019-12-31 11:33:37

DOiK.210.66.2019.MJ2 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Specjalista/Podinspektor ds. wymiaru oraz kontroli opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Departamencie Skarbnika Miasta Referat Podatków i Opłat. więcej...

2019-12-10 09:06:03

DOiK.210.62.2019.MJ2 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Specjalista/Podinspektor ds. rejestracji i ewidencji pojazdów w Departamencie Spraw Obywatelskich Referat Obsługi Kierowców. więcej...

2019-11-25 08:38:10

DOiK.210.61.2019.EC Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Specjalista/Podinspektor ds. gospodarowania odpadami komunalnymi w Departamencie Gospodarki Miasta. więcej...

2019-11-22 08:45:20

DOiK.210.60.2019.MJ2 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Specjalista/Podinspektor ds. mediów społecznościowych w Departamencie Promocji, Kultury i Turystyki. więcej...

2019-11-12 08:18:41

DOiK.210.59.2019.EC Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu.


Specjalista/Podinspektor ds. wymiaru oraz kontroli opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Departamencie Skarbnika Miasta Referat Podatków i Opłat. więcej...

2019-11-07 11:04:33

DOiK.210.57.2019.MJ2 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Specjalista/Podinspektor ds. windykacji nienależnie pobranych świadczeń w Departamencie Świadczeń Rodzinnych Referat Rozliczeń, Windykacji i Wypłaty Świadczeń. więcej...

2019-11-07 08:01:22

DOiK.210.56.2019.EC Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu.


Specjalista/Podinspektor ds. informacji i obsługi klientów w Departamencie Świadczeń Rodzinnych Referat Informacji, Obsługi i Ewidencji. więcej...

1 |