button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2020-08-10 10:08:21

DOiK.210.20.2020.JJ Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Specjalista / Podinspektor ds. niepodatkowych należności budżetowych w Departamencie Skarbnika Miasta, Referat Podatków i Opłat. więcej...

2020-08-05 11:07:21

DOiK.210.21.2020.JJ Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Inspektor nadzoru robót elektrycznych w Departamencie Inwestycji, Referat Nadzoru Inwestorskiego więcej...

2020-06-29 11:30:32

DOiK.210.17.2020.JJ Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Specjalista / Podinspektor ds. windykacji nienależnie pobranych świadczeń w Departamencie Świadczeń Rodzinnych, Referat Rozliczeń Windykacji i Wypłaty Świadczeń więcej...

2020-06-29 09:55:55

DOiK.210.14.2020.EC Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Specjalista/Podinspektor ds. ustalania uprawnień i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych w Departamencie Świadczeń Rodzinnych Referat Alimentów. więcej...

2020-06-19 10:10:30

DOiK.210.12.2020.JJ Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Specjalista / Podinspektor ds. księgowości podatków i opłat w Departamencie Skarbnika Miasta, Referat Podatków i Opłat więcej...

2020-06-19 08:25:36

DOiK.210.13.2020.EC Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Specjalista/Podinspektor ds. praw jazdy i ewidencji kierowców w Departamencie Spraw Obywatelskich Referat Obsługi Kierowców. więcej...

1 |