button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2018-02-13 14:00:44

DO-OiK.210.18.2018.AP Prezydent Miasta Elbląg ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Specjalista/Podinspektor ds. geodezji i katastru w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji w Referacie Geodezji i Katastru więcej...

2018-02-09 11:19:12

DO-OiK.210.17.2018.AP Prezydent Miasta Elbląg ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Inspektor ds. budżetu i niepublicznych placówek oświatowych w Departamencie Skarbnika Miasta w Referacie Budżetu więcej...

2018-02-09 10:01:08

DO-OiK.210.14.2018.JR Prezydent Miasta Elbląg ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1


Inspektor ds. planowania przestrzennego w Departamencie Urbanistyki i Architektury w Referacie Planowania Przestrzennego więcej...

2018-02-09 09:44:49

DO-OiK.210.15.2018.AP Prezydent Miasta Elbląg ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Specjalista/Podinspektor ds. urbanistyki w Departamencie Urbanistyki i Architektury w Referacie Urbanistyki więcej...

1 |