button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2020-05-28 09:06:18

DOiK.210.17.2020.JJ Prezydent Miasta Elbląg ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1


Specjalista / Podinspektor ds. windykacji nienależnie pobranych świadczeń w Departamencie Świadczeń Rodzinnych Referat Rozliczeń, Windykacji i Wypłaty Świadczeń. więcej...

2020-05-28 08:55:59

DOiK.210.14.2020.EC Prezydent Miasta Elbląg ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Specjalista/Podinspektor ds. ustalania uprawnień i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych w Departamencie Świadczeń Rodzinnych Referat Alimentów. więcej...

2020-03-06 11:47:20

DOiK.210.13.2020.EC Prezydent Miasta Elbląg ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Specjalista/Podinspektor ds. praw jazdy i ewidencji kierowców w Departamencie Spraw Obywatelskich Referat Obsługi Kierowców. więcej...

2020-03-02 12:22:01

DOiK.210.12.2020.JJ Prezydent Miasta Elbląg ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1


Specjalista / Podinspektor ds. księgowości podatków i opłat w Departamencie Skarbnika Miasta, Referat Podatków i Opłat więcej...

1 |