button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2017-09-19 14:24:07

DO.OiK.210.41.2017.JR Prezydent Miasta Elbląg ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1


Specjalista/Podinspektor ds. praw jazdy i ewidencji kierowców w Departamencie Spraw Obywatelskich w Referacie Obsługi Kierowców więcej...

2017-09-15 14:17:50

DO.OiK.210.40 .2017.JR Prezydent Miasta Elbląg ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Specjalista/Podinspektor ds. rozliczeń projektów unijnych w Departamencie Skarbnika Miasta w Referacie Księgowości Jednostki Samorządu Terytorialnego więcej...

1 |