button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2016-02-04 11:16:01

DO.OiK.210.8.2016.KB Prezydent Miasta Elbląga ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Specjalista/Podinspektor ds. programów z zakresu ochrony środowiska i ds. udostępniania informacji o środowisku w Referacie Ochrony Środowiska. więcej...

2016-02-01 14:27:25

DO.OiK.210.7.2016.AP Prezydent Miasta Elbląga ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Specjalista/Podinspektor ds. realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Referacie Zdrowia i Spraw Społecznych. więcej...

2016-01-22 12:58:34

DO.OiK.210. 5 .2016.MB Prezydent Miasta Elbląga ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Specjalista/Podinspektor do spraw gospodarki wodnej w Referacie Ochrony Środowiska więcej...

2016-01-22 10:54:59

DO.OiK.210.4.2016.AP Prezydent Miasta Elbląga ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Specjalista/Podinspektor ds. ustalania i zmiany prawa do świadczenia rodzicielskiego w Departamencie Świadczeń Rodzinnych w Referacie Ustalania Świadczeń oraz Postępowania wobec Dłużników Alimentacyjnych więcej...

2016-01-20 10:54:25

DO.OiK.210.1.2016.AP. Prezydent Miasta Elbląga ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu, ul. Łączności 1.


Specjalista/Podinspektor ds. administracyjnych i obsługi Komitetu Sterującego w Biurze ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych więcej...

1 |