button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2017-07-10 11:51:46

DO-OiK.210.33.2017.JR Prezydent Miasta Elbląg ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Starszy Specjalista / Inspektor ds. informacji i obsługi klientów w Departamencie Świadczeń Rodzinnych w Referacie Informacji, Obsługi i Ewidencji więcej...

2017-07-06 07:54:24

DO.OiK.210.32.2017.JR Prezydent Miasta Elbląga ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Specjalista/Podinspektor ds. realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Referacie Zdrowia i Spraw Społecznych. więcej...

2017-06-30 09:36:23

DO.OiK.210.30.2017.JR Urząd Miejski w Elblągu zatrudni na stanowisko pomocnicze


Archiwista – Koordynator czynności kancelaryjnych ½ etatu w Departamencie Organizacyjnym w Referacie Obsługi Urzędu więcej...

2017-06-08 08:40:02

DO-OiK.210.27.2017.AP Prezydent Miasta Elbląg ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Starszy Specjalista /Inspektor ds. bezpieczeństwa publicznego w Referacie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego więcej...

2017-06-07 12:40:26

DO-OiK.210. 26.2017.JR Prezydent Miasta Elbląg ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1


Starszy Specjalista / Inspektor ds. informacji oraz współpracy z podmiotami zewnętrznymi w Departamencie Świadczeń Rodzinnych w Referacie Informacji, Obsługi i Ewidencji więcej...

2017-06-07 12:18:23

DO-OiK.210.25.2017.JR Prezydent Miasta Elbląg ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1


Starszy Specjalista / Inspektor ds. informacji i obsługi klientów w Departamencie Świadczeń Rodzinnych w Referacie Informacji, Obsługi i Ewidencji więcej...

2017-05-19 12:14:04

DO-OiK.210.24.2017.AP Prezydent Miasta Elbląg ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Inspektor ds. podatku od towarów i usług (VAT) w Departamencie Skarbnika Miasta w Referacie Księgowości Jednostki Samorządu Terytorialnego więcej...

1 |