2014-04-23 13:11:40

/ 09 /2014/ Prezydent Miasta Elbląga ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Specjalista/Podinspektor/Starszy Specjalista/Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Referacie Gospodarki Komunalnej w Departamencie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. więcej...

2014-04-03 13:48:27

/ 08 /2014 / Prezydent Miasta Elbląga ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Specjalista/ Podinspektor /Starszy Specjalista /Inspektor ds. prowadzenia sekretariatu Prezydenta,Wiceprezydentów i Sekretarza Miasta w Biurze Prezydenta Miasta. więcej...

1 |