button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2018-11-06 15:22:09

DO-OiK.210.62.2018.MJ2 Prezydent Miasta Elbląg ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Specjalista/Podinspektor ds. projektów edukacyjnych w Departamencie Edukacji i Sportu w Referacie Edukacji. więcej...

2018-11-06 10:29:29

DO-OiK.210.61.2018.MJ2 Prezydent Miasta Elbląg ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Specjalista/Podinspektor ds. utrzymania urządzeń wodno-ściekowych w Referacie Gospodarki Komunalnej. więcej...

2018-11-02 13:48:40

DO-OiK.210.60.2018. MJ2 Prezydent Miasta Elbląg ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Specjalista/Podinspektor ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Departamencie Urbanistyki i Architektury w Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej. więcej...

1 |