button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2018-08-28 16:04:15

DO-OiK.210.56.2018.JR Prezydent Miasta Elbląg ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Specjalista/ Podinspektor ds. obsługi bankowej i administracyjno-biurowej w Departamencie Skarbnika Miasta w Referacie Księgowości Jednostki Budżetowej więcej...

2018-08-27 14:35:12

DO-OiK.210.55.2018.JR Prezydent Miasta Elbląg ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1


Starszy Specjalista/ Inspektor ds. gospodarki odpadami w Referacie Ochrony Środowiska więcej...

2018-08-17 10:34:58

DO-OiK.210.54.2018.JR Prezydent Miasta Elbląg ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Specjalista/ Podinspektor ds. organizacyjnych, edukacji ekologicznej i rybactwa ¾ etatu w Referacie Ochrony Środowiska więcej...

2018-08-14 15:08:22

DO-OiK.210.53.2018.JR Prezydent Miasta Elbląg ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Specjalista/ Podinspektor ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej więcej...

2018-08-09 11:19:37

DO-OiK.210.52.2018.JR Prezydent Miasta Elbląg ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Specjalista/ Podinspektor ds. szkół podstawowych w Departamencie Edukacji i Sportu w Referacie Edukacji więcej...

2018-08-08 13:24:36

DO-OiK.210.50.2018.JR Prezydent Miasta Elbląg ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Specjalista/Podinspektor ds. koordynacji projektów finansowanych z funduszy unijnych i krajowych w Departamencie Strategii i Rozwoju w Referacie ds. funduszy unijnych i rozwoju więcej...

1 |