button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2017-03-20 14:07:17

DO.OiK.210.13.2017.JR Prezydent Miasta Elbląg ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1


Specjalista / Podinspektor ds. budżetu i niepublicznych placówek oświatowych w Departamencie Skarbnika Miasta w Referacie Budżetu więcej...

2017-03-20 13:36:56

DO.OiK.210.12.2017.JR Prezydent Miasta Elbląg ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Specjalista / Podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Referacie Ochrony Środowiska więcej...

2017-03-07 15:28:21

DO.OiK.210.11.2017.JR Prezydent Miasta Elbląg ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Inspektor ds. estetyzacji miasta ½ etatu w Departamencie Urbanistyki i Architektury więcej...

2017-02-23 09:46:48

DO.OiK.210.9.2017.JR Urząd Miejski w Elblągu zatrudni na stanowisko obsługi


Telefonistka/ta – ds. obsługi centrali telefonicznej oraz Punktu Informacyjnego w Departamencie Organizacyjnym w Referacie Obsługi Urzędu więcej...

2017-02-15 13:12:03

DO.OiK.210.7.2017.JR Prezydent Miasta Elbląg ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Specjalista / Podinspektor ds. mediów społecznościowych w Departamencie Promocji i Kultury. więcej...

2017-02-03 13:48:23

DO.OiK.210.5.2017.JR Prezydent Miasta Elbląg ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Specjalista / Podinspektor ds. organizacyjno-kancelaryjnych w Departamencie Strategii i Rozwoju więcej...

1 |