button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2018-05-15 15:35:30

DO-OiK.210.35.2018.JR Prezydent Miasta Elbląg ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1


Podinspektor/ Starszy Specjalista ds. prowadzenia sekretariatu Prezydenta i Wiceprezydentów w Biurze Prezydenta Miasta. więcej...

2018-04-25 14:41:45

DO-OiK.210.34.2018.JR Prezydent Miasta Elbląg ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1


Specjalista / Podinspektor ds. niepodatkowych należności budżetowych w Departamencie Skarbnika Miasta w Referacie Podatków i Opłat więcej...

2018-04-23 14:18:16

DO-OiK.210.33.2018.AP Prezydent Miasta Elbląg ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Specjalista ds. rejestracji i ewidencji pojazdów w Departamencie Spraw Obywatelskich w Referacie Obsługi Kierowców. więcej...

2018-04-11 13:46:26

DO-OiK.210.32.2018.JR Prezydent Miasta Elbląg ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1


Starszy specjalista/Inspektor ds. koordynacji projektów finansowanych z funduszy unijnych i krajowych więcej...

2018-04-11 13:18:35

DO-OiK.210.31.2018.AP Prezydent Miasta Elbląg ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Specjalista/Podinspektor ds. pomocy materialnej i remontów w Departamencie Edukacji i Sportu w Referacie Edukacji więcej...

1 |