button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2016-05-20 11:17:21

DO.OiK.210.24.2016.AP Prezydent Miasta Elbląga ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Podinspektor - Administrator urządzeń i obsługi użytkowników miejskiej sieci szerokopasmowej w Departamencie Innowacji i Informatyki w Referacie Teleinformatyki. więcej...

2016-05-17 12:35:52

DO.OiK.210.23.2016.JR Prezydent Miasta Elbląg ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Specjalista /Podinspektor ds. księgowości jednostki budżetowej w Departamencie Skarbnika Miasta w Referacie Księgowości Jednostki Budżetowej więcej...

2016-05-09 14:35:00

DO.OiK.210.20.2016.JR Prezydent Miasta Elbląg ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1


Specjalista /Podinspektor ds. serwisu sprzętu teleinformatycznego w Departamencie Innowacji i Informatyki w Referacie Wdrożeń i Wsparcia Użytkowników więcej...

1 |