button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2020-02-26 13:56:13

DOiK.210.11.2020.JJ Prezydent Miasta Elbląg ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Informatyk - Administrator części aktywnej II w Departamencie Innowacji i Informatyki, Referat Teleinformatyki. więcej...

2020-02-19 09:19:20

DOiK.210.7.2020.JJ Prezydent Miasta Elbląg ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Kierownik Referatu Promocji i Przedsiębiorczości w Departamencie Promocji, Kultury i Turystyki. więcej...

2020-02-14 10:00:50

DOiK.210.8.2020.JJ Prezydent Miasta Elbląg ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Specjalista / Podinspektor ds. obsługi administracyjno - biurowej w Departamencie Skarbnika Miasta, Referat Podatków i Opłat. więcej...

2020-01-21 09:44:50

DOiK.210.5.2020.MJ2 Prezydent Miasta Elbląg ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Specjalista/Podinspektor ds. rejestracji i ewidencji pojazdów w Departamencie Spraw Obywatelskich Referat Obsługi Kierowców. więcej...

2020-01-13 13:21:10

DOiK.210.4.2020.EC Prezydent Miasta Elbląg ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Inspektor nadzoru robót budowlanych w Departamencie Inwestycji Referat Nadzoru Inwestorskiego. więcej...

2020-01-07 14:22:32

DOiK.210.1.2020.EC Prezydent Miasta Elbląg ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Specjalista/Podinspektor ds. gospodarowania odpadami komunalnymi w Departamencie Gospodarki Miasta. więcej...

1 |