2014-07-24 09:42:54

/ 16 / 2014/ Prezydent Miasta Elbląga ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Specjalista/Podinspektor/Starszy Specjalista/Inspektor ds. monitoringu projektów w Departamencie Organizacji i Nadzoru w Biurze Kontroli i Monitoringu. więcej...

2014-07-09 09:07:10

/ 15 / 2014 / Prezydent Miasta Elbląga ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Specjalista/Podinspektor/Starszy Specjalista /Inspektor ds. księgowości jednostki budżetowej z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w Departamencie Księgowości. więcej...

2014-07-08 09:04:39

/14/ 2014/ Prezydent Miasta Elbląga ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Specjalista/Podinspektor/Starszy Specjalista/ Inspektor ds. gospodarki ściekowej na obszarach nieskanalizowanych w Departamencie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. więcej...

2014-07-02 08:47:15

/13/ 2014/ Prezydent Miasta Elbląga ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Specjalista/Podinspektor/Starszy Specjalista /Inspektor ds. monitoringu projektów w Departamencie Organizacji i Nadzoru w Biurze Kontroli i Monitoringu. więcej...

1 |