button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2016-10-25 11:36:20

DO.OiK.210.41.2016.JR Prezydent Miasta Elbląg ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1


Podinspektor - Administrator urządzeń i obsługi użytkowników miejskiej sieci szerokopasmowej w Departamencie Innowacji i Informatyki w Referacie Teleinformatyki. więcej...

2016-10-21 10:07:05

DO.OiK.210.40.2016.AP Prezydent Miasta Elbląg ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1


Inspektor ds. podatku od towarów i usług (VAT) w Departamencie Skarbnika Miasta w Referacie Księgowości Jednostki Samorządu Terytorialnego więcej...

1 |