button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2019-02-04 10:17:23

DO-OiK.210.7.2019.MJ2 Prezydent Miasta Elbląg ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Specjalista/Podinspektor ds. prowadzenia sekretariatu Prezydenta i Wiceprezydentów w Biurze Prezydenta Miasta. więcej...

1 |