2014-08-13 12:06:27

/18/ 2014/ Prezydent Miasta Elbląga ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Specjalista/Podinspektor/Starszy Specjalista/Inspektor ds. inwestycyjno-remontowych oraz kontaktów z jednostkami podległymi, stowarzyszeniami i klubami sportowymi w Departamencie Kultury, Sportu i Turystyki. więcej...

2014-07-24 09:42:54

/ 16 / 2014/ Prezydent Miasta Elbląga ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Specjalista/Podinspektor/Starszy Specjalista/Inspektor ds. monitoringu projektów w Departamencie Organizacji i Nadzoru w Biurze Kontroli i Monitoringu. więcej...

1 |