button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2018-06-18 14:54:36

DO-OiK.210.47.2018.JR Prezydent Miasta Elbląg ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Specjalista ds. informacji i obsługi klientów w Departamencie Świadczeń Rodzinnych w Referacie Informacji, Obsługi i Ewidencji 2 etaty więcej...

2018-06-18 14:48:42

DO-OiK.210.46.2018.AP Prezydent Miasta Elbląg ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Specjalista ds. ustalania i zmiany prawa do świadczeń w Departamencie Świadczeń Rodzinnych w Referacie Ustalania Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych więcej...

2018-06-18 08:25:08

DO-OiK.210.45.2018.JR Prezydent Miasta Elbląg ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Starszy specjalista/Inspektor ds. planowania przestrzennego ½ etatu w Departamencie Urbanistyki i Architektury w Referacie Planowania Przestrzennego więcej...

2018-06-18 08:14:12

DO-OiK.210.43.2018.AP Prezydent Miasta Elbląg ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Specjalista/Podinspektor ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej więcej...

2018-06-14 14:28:24

DO-OiK.210.42.2018.JR Prezydent Miasta Elbląg ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Specjalista/Podinspektor ds. podatków i opłat w Departamencie Skarbnika Miasta w Referacie Podatków i Opłat więcej...

2018-06-13 14:53:21

DO-OiK.210.41.2018.AP Prezydent Miasta Elbląg ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Specjalista/Podinspektor ds. pomocy materialnej i remontów w Departamencie Edukacji i Sportu w Referacie Edukacji więcej...

2018-06-07 14:08:54

DO-OiK.210.40.2018.JR Prezydent Miasta Elbląg ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Archiwista- Koordynator czynności kancelaryjnych w Departamencie Organizacyjnym w Referacie Obsługi Urzędu więcej...

2018-05-30 14:10:38

DO-OiK.210.38.2018.MB Prezydent Miasta Elbląg ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Kasjer w Departamencie Skarbnika Miasta w Referacie Księgowości Jednostki Budżetowej. więcej...

2018-05-29 13:25:15

DO-OiK.210.37.2018.JR Prezydent Miasta Elbląg ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Starszy specjalista/Inspektor ds. koordynacji projektów finansowanych z funduszy unijnych i krajowych w Departamencie Strategii i Rozwoju w Referacie ds. funduszy unijnych i rozwoju więcej...

2018-05-15 15:35:30

DO-OiK.210.35.2018.JR Prezydent Miasta Elbląg ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1


Podinspektor/ Starszy Specjalista ds. prowadzenia sekretariatu Prezydenta i Wiceprezydentów w Biurze Prezydenta Miasta. więcej...

2018-04-25 14:41:45

DO-OiK.210.34.2018.JR Prezydent Miasta Elbląg ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1


Specjalista / Podinspektor ds. niepodatkowych należności budżetowych w Departamencie Skarbnika Miasta w Referacie Podatków i Opłat więcej...

2018-04-23 14:18:16

DO-OiK.210.33.2018.AP Prezydent Miasta Elbląg ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Specjalista ds. rejestracji i ewidencji pojazdów w Departamencie Spraw Obywatelskich w Referacie Obsługi Kierowców. więcej...

2018-04-11 13:46:26

DO-OiK.210.32.2018.JR Prezydent Miasta Elbląg ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1


Starszy specjalista/Inspektor ds. koordynacji projektów finansowanych z funduszy unijnych i krajowych więcej...

2018-04-11 13:18:35

DO-OiK.210.31.2018.AP Prezydent Miasta Elbląg ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1.


Specjalista/Podinspektor ds. pomocy materialnej i remontów w Departamencie Edukacji i Sportu w Referacie Edukacji więcej...

1 |