button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2020-03-24 12:18:30

Interpelacja Nr 14/2020 - radny Rafał Traks


W sprawie sytuacji związanej z zagrożeniem epidemiologicznym w komunikacji miejskiej więcej...

2020-03-24 12:17:19

Interpelacja Nr 13/2020 - radny Marek Kamm


W sprawie dwukierunkowego ruchu rowerowego na jezdniach ulic jednokierunkowych więcej...

2020-03-24 12:15:56

Zapytanie Nr 11/2020 - radny Marek Kamm


W sprawie ograniczonej widoczności na skrzyżowaniu ulic Chopina/Kopernika więcej...

2020-03-24 12:11:45

Zapytanie Nr 10/2020 - radny Marek Kamm


W sprawie usunięcia resztek betonowych i stalowych słupów trakcyjnych oraz doprowadzenia pętli tramwajowej na ulicy Marymonckiej do porządku więcej...

2020-03-20 10:40:47

Interpelacja Nr 7/2020 - radny Andrzej Tomczyński


W sprawie wybudowania Drogi Śladowej o dł. ok. 100m wzdłuż ulicy Wyżynnej więcej...

2020-03-16 15:09:54

Zaapytanie Nr 9/2020 - radny Rafał Traks


W sprawie harmonogramu prac w kadencji2018 - 2023 - modernizacja elbląskiego stadionu więcej...

2020-03-16 15:05:30

Zapytanie Nr 8/2020 - radny Rafał Traks


W sprawie usterek na CRW Dolinka więcej...

2020-03-13 12:14:27

Zapytanie Nr 6/2020 - radny Cezary Balbuza


W sprawie braku wiat przystankowych przy ul. Teatralnej. więcej...

2020-03-02 15:33:55

Interpelacja Nr 5/2020 - radny Rafał Traks


W sprawie sytuacji w spółce Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o. więcej...

2020-02-27 08:49:50

Interpelacja Nr 4/2020 - radna Jolanta Lisewska


W sprawie budynku mieszkalnego przy ul. Bema 41 w Elblągu więcej...

2020-02-12 13:55:30

Interpelacja Nr 3/2020 - radny Cezary Balbuza


W sprawie dewastacji placów zabaw dla dzieci w Elblągu więcej...

2020-02-06 09:03:46

Interpelacja Nr 2/2020 - radny Paweł Kowszyński


W sprawie zaopatrzenia miasta Elbląg w dostawy energii cieplnej od czwartego kwartału 2020 r. więcej...

2020-02-03 11:26:40

Interpelacja Nr 1/2020 - radny Cezary Balbuza


W sprawie procedury na wypadek awarii tramwajów. więcej...

1 |